Skip til hoved indholdet

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan en ældrebolig / handicapegnet bolig være løsningen. Det hjælper Visitationen i Furesø Kommune dig med at få undersøgt.

Godt at vide inden du søger:

I Furesø Kommune visiterer vi dig til ældre- og handicapegnede boliger ud fra en individuel helhedsvurdering af dit aktuelle behov. Boligerne tildeles ikke efter anciennitet, men ud fra en konkret vurdering af, hvilken ansøger der, på det givne tidspunkt, har det største behov.

For at blive godkendt skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering.
  • En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation
  • En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud kombineret med øvrige hjælpemuligheder.
  • Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i din nuværende bolig.

At din nuværende bolig og/eller have er for stor og uoverkommelig, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt.

Gedevasevang er inkluderet i boligkataloget for visiterede boliger til ældre- og handicappede, men har ikke helt samme status som de øvrige ældre- og handicapvenlige boliger i kataloget. Kriterierne for at blive optaget på ventelisten til Gedevasevang er anderledes, se nedenfor. En anden forskel er, at visitation til ventelisten til Gedevasevang ikke giver ret til at søge ældre- og handicapvenlig bolig i andre kommuner.

For at blive optaget på venteliste til Gedevasevang skal ansøgerne opfylde følgende kriterier:

  • har opnået retten til folkepension,
  • har en diagnosticeret varig sygdom, som har medført svækkelse,
  • har et ønske om og mulighed for at deltage i det sociale fællesskab og de aktiviteter, der er i og omkring centret på Gedevasevang, og
  • har svært ved at skaffe sig en bolig på almindelige vilkår.

Du kan du rette henvendelse til Visitationen, se kontaktinformationer nederst på denne side.

I Boligkatalog 2021 - Visiterede boliger til borgere med særlige behov- finder du en oversigt over visiterede boliger i Furesø Kommune.

Hvis du ønsker at flytte i ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune, sker dette også ved at kontakte Visitationen i Furesø Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune, som efterfølgende skriftligt giver dig besked.

Furesø Kommune har 226 visiterede ældre- og handicapvenlige boliger.

Vil du flytte ind i en ældrebolig, skal du ikke længere kunne bo i din bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du har brug for en bolig med særlig indretning og/eller placering.

Hvis du vide mere om kriterierne om opskrivning til visiteret bolig, finder du kontakt oplysninger nederst på siden.

 

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse
teambolig@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback