Affald og genbrug

I Furesø Kommune ser vi det som et fælles ansvar at sortere og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald. Vestforbrænding varetager affaldsområdet i Furesø Kommune.

  • Det genanvendelige affald, som vi sorterer fra restaffaldet, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materieler og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet bl.a. ved at udlede mindre CO2.
Seneste nyheder om affald og genbrug
Skraldebil COLOURBOX7691480
Nyhed

Skal kommunen hente dit haveaffald?

Er du ved at drukne i haveaffald? Så husk, at du hver anden uge kan få hentet komposterbart haveaffald fra din private ejendom i Furesø Kommune. Det k…

Skraldestativer 2
Nyhed

Nye bedre og miljøvenlige poser til madaffald

Når vi i Furesø Kommune fremover får poser leveret til vores madaffald, vil det være poser fremstillet af genbrugsplast frem for de nuværende bioposer…

Erhvervsaffald

Har din virksomhed styr på affaldet? Og hvad med gebyrerne?

Øvrige affaldstømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.840 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer): 1.190 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.190 kr.

Samlet pris: 3.030 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.126 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.840 kr.

 

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer): 793 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 793 kr.

Samlet pris:  2.633 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.190 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 793 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.830 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 1.220 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 1.190 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); 14-dages tømning: 793 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.680 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.787 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.900 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.600 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.800 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.700 kr.

700 el. 800 l minicontainer; ugetømning: 4.300 kr.

700 el. 800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.867kr.

4 m3 vippecontainer: 20.000 kr. (ny takst fra 2019)

6 m3 container: 25.000 kr.

8 m3 container: 30.000 kr.

8 m3 container: 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 container: 35.000 kr.

12 m3 container: 40.000 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 80.000 kr.

16 m3 container: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 31.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 62.000 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: udgået.

Ekstra tømning; 140-370 l: udgået.

Ekstra tømning; 400-1000 l: udgået.

 

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15