Skip til hoved indholdet

Afhentning af farligt affald og tekstilaffald

Du kan bestille afhentning af farligt affald og tekstilaffald 4 gange om året.

Du skal oprette én bestilling for farligt affald og én bestilling for tekstilaffald, hvis du skal have afhentet begge. Omkostningen er betalt via affaldsgebyret. 

På afhentningsdagen, senest kl. 06.00, sætter du din røde miljøboks frem til ombytning ved din mad/rest-beholder. Kører du normalt din mad/restbeholder frem til skel, skal du også gøre dette med miljøboksen.

Det er vigtigt, at dunke og bøtter er lukket forsvarligt, så væske ikke siver ud. Farligt affald er fx maling, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, spraydåser, kosmetik, småt elektronik, elpærer og keramik.

OBS: Tomme plastbøtter med faresymbol er farligt affald. 

På afhentningsdagen, senest kl. 06.00, sætter du posen med tekstilaffald frem til afhentning ved din mad/rest-beholder. Kører du normalt din mad/restbeholder frem til skel, skal du også gøre dette med tekstilaffaldet.

Du har fået udleveret en rulle poser til tekstilaffald. Du skal samle dit tekstilaffald i posen og lægge den i beholderen til tekstilaffald. Husk at binde knude på posen, så tekstilaffaldet ikke bliver fugtigt. Når den udleverede rulle er sluppet op, skal du fremover benytte gennemsigtige plastiksække til dit tekstilaffald.

Tekstilaffald er slidt og hullet tøj mv., som andre ikke kan få glæde af – fx ødelagte strømpebukser, plettede bluser, slidt sengetøj, garnrester, gamle dyner og hullede viskestykker. Tøj som andre kan få glæde af skal fortsat afleveres til organisationer, der indsamler tøj og sko til genbrug.

Hvis du bor i en bebyggelse, hvor farligt affald og tekstilaffald håndteres på fælles standplads, skal du aflevere affaldet der. 

Sorteringsguide

I vores sorteringsguide kan du se, hvad der skal sorteres til farligt affald og tekstilaffald.

Asbest

Du kan læse om krav til håndtering af asbest under Bygge- og anlægsaffald.

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback