Skip til hoved indholdet

Haveaffald

Vi henter haveaffald hver 2. uge fra den 1. april til den 30. november hos de husstande, der er tilmeldt ordningen. Vi henter ikke haveaffald hos boligselskaber.

Haveaffald ikon

JA TAK

 • Blade
 • Blomster
 • Grene
 • Græs
 • Ukrudt uden jord
 • Nedfaldsfrugt
 • Juletræer med træfod (maks. 3 m)

NEJ TAK

 • Jord -> skal på genbrugsstation
 • Sten -> skal på genbrugsstation
 • Træstammer og rødder -> skal på genbrugsstation
 • Husdyrgødning, strøelse og underdække mv. -> skal til restaffald

Tilmeld dig haveaffaldsordningen

Angiv først din adresse, vælg derefter affaldstype "Haveaffald" og "Tilmelding til haveafffald

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde, fx:

 • Grene
 • Hæk- og græsafklip
 • Plantedele
 • Ukrudt uden jord
 • Buske renset for jord
 • Nedfaldsfrugt

Grene og stammer med en diameter over 15 cm, stød og rødder samt jord er ikke omfattet af denne ordning.

 

På Vestforbrændings selvbetjening kan du melde dig til haveaffaldsordningen. Angiv først din adresse, vælg derefter affaldstype "Haveaffald" og "Tilmelding til haveaffald".

Når du har tilmeldt dig kan du også se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse, samt udskrive en tømmekalender.

Tilmeldingen gælder hele sæsonen, et år ad gangen, uanset hvornår på sæsonen du melder dig til. 

Affaldet skal placeres ved skel ud til fortov/kørebane inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald hentes i godkendte 140-240 liters plastbeholdere på hjul, papirsække eller bundtede grene udskåret i stykker på højst en meter. Ved brug af beholdere på hjul skal håndgreb vende frem mod renovatøren, og der skal være plads til at kunne tippe, trække og dreje beholderen og køre væk.

Godkendte plastbeholdere og papirsække kan købes i visse byggemarkeder. Plastbeholdere skal være forsynet med nummeret EN 840-1 som tegn på, at de lever op til standarderne. Der må ikke anvendes plastiksække, da de ødelægger komposten.

Ordningen omfatter ikke jord og sten og hjemmekomposteret haveaffald. 

Gebyr for haveaffald for 2023 vil i 2024 blive opkrævet via en tillægskørsel i 1. kvartal i 2024.

Herefter vil der blive udsendt en ny ejendomsskattebillet for 2023 indeholdende haveaffaldsgebyret.

Når du betaler din regning, gælder det altså for det år, der er gået. Der er ingen reduktion i prisen ved af- og tilmelding i løbet af sæsonen.

Du kan se taksterne nederst på siden.

Du kan også aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation og Værløse Genbrugsstation.

Det er muligt at få udleveret kompost på genbrugsstationerne. Læs mere på Vestforbrændings side om kompost i haven.

Invasive planter

Nogle planter betragtes som invasive i Danmark, og må ikke afleveres som haveaffald på genbrugsstationerne. 

Planter der skal i Rest efter sortering:

Gyldenris - udbredt over alt, i store og små bestande
Japansk pileurt - udbredt, ofte i store bestande
Kæmpe-pileurt - mindre udbredt
Rød hestehov - især udbredt langs vandløb og ved enkelte søer
Armensk brombær - meget udbredt, i mindre og større bestande
Pastinak - udbredt over alt
Kæmpe-balsamin - ikke udbredt
Småblomstret balsamin - sporadisk udbredt
Stor tusindstråle - findes i mindre omfang
Spiræa - ikke så udbredt i naturen
Snebær - udbredt

Kompost er lavet af alt det haveaffald, borgerne har afleveret på genbrugsstationerne. Kompost er meget næringsrig og skal altid blandes med jord eller sand. Når du har hentet komposten, kan den bruges f.eks. i havekrukker, i dit bed eller på din græsplæne. Eller endda som vitamintilskud til gamle planter.

Hjemmekompostering på din egen ejendom

Hvis du vælger at kompostere på din egen ejendom, skal du være opmærksom på at byrådet kan nedlægge forbud mod kompostering på den pågældende ejendom, hvis din hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller skadedyr på ejendommen eller naboejendomme.

Afbrænding

Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

I det nordlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i ulige uger.

Det nordlige distrikt afgrænses af Mølleåen, der forbinder Farum Sø og Furesø.

I det sydvestlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i lige uger.

I det sydøstlige distrikt henter vi haveaffald torsdag i lige uger.

De sydlige distrikter afgrænses i krydset Fiskebækvej og Skovgårds Alle, så alle adresser på og syd for Skovgårds Alle samt på og øst for Fiskebækvej og Ballerupvej tilhører det distrikt, som får hentet torsdag i lige uger

Se din tømmekalender hos Vestforbrænding.

 

Takster for 2024

Gebyr for haveaffald

TakstBeløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11)Afhentning af haveaffald
 • hver anden uge i perioden  fra den 1. april til den 30. november
 • Pr. bolig 1.196 kr. inkl. moms.Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback