Skip til hoved indholdet

Kapacitetsudvidelse af Jonstrup Skole

Furesø Kommune vedtog i 2023 en permanent udbygning af indskolingen i Lille Værløse skole afd. Jonstrup. Den permanente løsning omfatter 0.-3. klasse i 2 spor, som har til huse i det gamle seminarium.

Om projektet

Der bliver flere børn i Jonstrup og i Sydlejren ved Værløse lufthavn. For at imødekomme behovet for en permanent skole i Jonstrup har  JJW Arkitekter foretaget en analyse af forskellige scenarier for byggeriet. 

Der blev vedtaget en om- og tilbygning af Jonstrup Seminarium, hvor der bliver opført en ny bygning i parkanlægget, så Lille Værløse skole afd. Jonstrup kan blive en sammenhængende skole i bygning 3 & 4. Egeskolen rykker så sammen i bygning 1 & 2.

Der arbejdes ud fra JJW Arkitekters Analyse, hvor de nye bygninger højest kommer op i 2½ plan uden kælder og med respekt for omgivelserne, de eksisterende bygninger og historien på stedet.

Der skal være tilknyttede legeområder for hhv. Lille Værløse skole afd. Jonstrup og opholdsarealer for Egeskolen.

Med byggeriet sikres imødekommende og overskuelige rammer både ude og inde, så det er nemt at orientere sig og komme rundt.

Byggeriet forventes helt færdigt i midten af februar 2027.


Projektorganisation

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg varetager bygherrerollen og projektlederrollen. Center for  By og Miljø varetager myndighedsrollen og udarbejder lokalplanen.


Certificering

Det er en politisk vision, at al byggeri i Furesø Kommune bliver certificeret. Dette gælder også for kapacitetsudvidelsen af Lille Værløse skole afd. Jonstrup.

Det er besluttet, at projektet skal have politisk rådgivning fra det Rådgivende Arkitekturudvalg. 

Projektet  får desuden en løbende dialog med en følgegruppe bestående af

  • Jonstrup ’89
  • Jonstruphøj Grundejerforening
  • Jonshøj
  • Værløse Naturgruppe 
  • Chr. Hauch Allé

Projektet planlægges at komme ud i EU-udbud i totalentreprise og eventuelt med forhandling.

Byggeproces for kapacitetsudvidelsen

Byggeprogram

 April 2024 starter Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg på byggeprogrammet for at konkretisere visioner samt planlægge, organisere og styre byggeprojektet.

Byggeprogram

 April 2024 starter Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg på byggeprogrammet for at konkretisere visioner samt planlægge, organisere og styre byggeprojektet.

Det rådgivende arkitekturudvalg

Det rådgivende arkitekturudvalg kommer på 2 gange i processen med byggeprogrammet. De skal sikre, at byggeriet arkitektonisk  kommer til at passe ind til Jonstrup seminarium og historien på stedet.

Det rådgivende arkitekturudvalg

Det rådgivende arkitekturudvalg kommer på 2 gange i processen med byggeprogrammet. De skal sikre, at byggeriet arkitektonisk  kommer til at passe ind til Jonstrup seminarium og historien på stedet.

Politisk behandling

September 2024 bliver udbudsmaterialet politisk behandlet.

Politisk behandling

September 2024 bliver udbudsmaterialet politisk behandlet.

Licitationsresultat

Fra oktober til december 2024 sendes det samlede projekt i udbud og licitationsresultatet bliver politisk behandlet i januar 2025.

Licitationsresultat

Fra oktober til december 2024 sendes det samlede projekt i udbud og licitationsresultatet bliver politisk behandlet i januar 2025.

Projektering og byggeperiode

Tabel med tidsplan

Totalentreprenøren projektererByggeperiode
Februar til oktober 2025November 2025 til januar 2027

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.


Projektering og byggeperiode

Tabel med tidsplan

Totalentreprenøren projektererByggeperiode
Februar til oktober 2025November 2025 til januar 2027

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen.


Relevante sider

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback