Skip til hoved indholdet

Fakta om byggeriet ved Lille Værløse Skole, afdeling Jonstrup

Analyse

Det blev politisk besluttet ud fra JJW Arkitekters analyse at arbejde videre med scenarie 2 samt med mulighed for en eventuelt senere etape 2 udvidelse. Scenarie 2 beskriver om- og tilbygning af Jonstrup Seminariums eksisterende bygninger for indskolingen. Scenariet har en klar zonering: de små mod parken, de store mod byen.  


Scenarie 2 - Tilbygning / Læringshuset i parken

Der skal etableres et nyt læringshus for indskolingens 0.-2. klasse inkl. FFO & faglokaler. Den nye bygning bygger sig ind i de eksisterende bygninger og kobler sig på Bygning 3's stueetage og bygning 4 på stueetage og 1. sal. Den primære bygningskrop er i to etager, og har et fodaftryk på 400 m2. Hertil følger overgangen til de eksisterende bygninger og delvist nedgravet stueetage, som giver et brutto på ca. 1.100 m2.

Den nye bygning opføres i max. to etager med saddeltag af hensyn til den eksisterende arkitektur og hierarki, hvor de gamle bygninger respekteres både i forhold til højder og materialer.


Scenarie 2 - Indskolingen - Ombygning

Bygning 3 & 4 ombygges så de kan indeholde de faciliteter som er nødvendige for at drive skole, herunder faglokaler for 3. klasse.  

Egeskolen vil overtage Lille Værløse Skole Afd. Jonstrups lokaler i bygning 1, og små justeringer vil blive fortaget. Bygning 2 arbejdes der umiddelbart ikke med i første omgang, og vil primært blive brugt af Egeskolen, museum og spejderne.

Arkitekturen vil komme til at harmonere med de eksisterende bygninger, der er SAVE-registreret til hhv. bevaringsklasse 2. & 3, se link til lokalplan Ny tilbygning til Jonstrup Skole 

Der tages forbehold for at bygninger kan få anden anvendelse end det som er skrevet overfor jo længere projektet bearbejdes.

Bæredygtighed

Der bygges bæredygtigt i henhold til Furesø Kommunes visioner, så projektet kan blive miljøcertificeret til enten DGNB guld eller svanemærket. 

Naturen i parken på seminariet skal bevares og beskyttes og det skal gøres attraktivt at inddrage naturen i undervisningen.

Ud over energimæssige tiltag som god isolering skal de fleste byggematerialer være lette at vedligeholde og dermed bidrage til en lav driftsøkonomi. På tegnebrættet ligger et forslag til at få etableret et solcelleanlæg på taget af nybyggeriet med forbehold for det Rådgivende Arkitekturudvalg.

Projektøkonomi

Der er i alt for Lille Værløse skole & Lille Værløse skole afd. Jonstrup afsat 59,7 mio. kr. Der tages forbehold for forskydninger i budgettet, som ikke har indflydelse på projektets fremdrift.

Beløbene fordeler sig således.

Projektøkonomi

ÅrDKK mio.
20244
202534,7
202621

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback