Høringer, tilladelser og dispensationer

Her finder du en samlet oversigt over de høringer, tilladelser og dispensationer, hvor du har mulighed for at få indflydelse.

Høringer, tilladelser og dispensationer

Aktuelle byudviklingsprojekter

Skitse, Farum Bytorv Projekt, To Etaper

Udvidelse af Farum Bytorv

DADES, som ejer Farum Bytorv, og Furesø Kommune er blevet enige om en model for udvikling af parkeringsarealet nord for Farum Bytorv. En udvidelse af…

EXT 002 02

Frederiksborgvej 3-5

Det kommende byggeri vil udgøre ca. 8.000 m2, primært boliger inklusive fælleslokaler mv. fordelt på 14 rækkehuse i den gamle skole og ca. 60 familie-…

Deltag digitalt

Vær med til udviklingen af Furesø Kommune

Digital borgerinddragelse i Furesø

Nyheder fra Furesø

Fremtidsværkstedet 1
Nyhed

Hvad skal der ske efter 9. eller 10. klasse?

UU-Sjælsø inviterer alle elever i 8.-10. klasse og deres forældre til den årlige Uddannelsesaften mandag den 21. oktober kl. 19.00-21.00

Fiskebækvej, Hillerød Motorvej, efterår Niels Plum
Nyhed

Workshop om fremkommelighed og sikkerhed

Hvad er udfordringerne og muligheder, når Furesøs politikere drøfter trafiksikkerheden og fremkommeligheden?

Freja Gry Børsting, Museumsinspektør Og Søndersøskolen
Nyhed

Klar, parat, (indskrivning til) skolestart 2020

Er dit barn født i 2014 eller tidligere, og går det endnu ikke i skole? Så er det tid til indskrivning i børnehaveklasse med start i august 2020.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelse og godkendelse: Bygge- og oplagsplads ved Værket ved Søndersø

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven og miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til at etablere en midlertidig bygge- og…

Flyvestationen slette
Nyhed

Nyt anlæg for rensning af afværgevand i Sydlejren

Furesø Kommune har på baggrund af VVM-screening truffet afgørelse om, at projektet med forbedret rensning af afværgevand i Sydlejren på den tidligere…

Kort over lokalplan 138
Nyhed

Forslag til Lokalplan 138 i Hareskovby

Byrådet vedtog den 25. september 2019 at offentliggøre Forslag til Lokalplan 138 samt Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017.