Skip til hoved indholdet
    Hjem Vær med Furesømodellen for borgerinddragelse

Furesømodellen for borgerinddragelse

Det repræsentative demokrati er grundstenen

Hvert fjerde år vælger borgerne repræsentanter til byrådet, hvis fornemste opgave, er at tage vare på fællesskabet og træffe beslutninger, der bygger på det fælles bedste i kommunen. Også borgere der ikke er ressourcestærke og derfor ikke har overskud til at deltage aktivt i borgerinddragende processer skal tilgodeses. Det er i sidste ende de demokratisk valgte politikeres opgave at sikre, at beslutningerne er en styrke for det samlede fællesskab og kommer den brede befolkning til gode. 

Inddragelse af interessenter

Udviklingen af en furesømodel for borgerinddragelse, skal ses i lyset af, at Furesø Kommune allerede inddrager borgerne i mange processer. Det sker på meget forskellig vis, hvor de almindelige metoder til borgerinddragelse er i brug såsom høringer, borgermøder, samarbejde med foreninger, råd m.v. 

Mange måder at inddrage borgere på

I efteråret 2016 og foråret 2017 har byrådet arbejdet med rådgivende arbejdsudvalg, hvor de sammen med borgerne har arbejdet i dybden med to konkrete problemstillinger for at finde løsninger sammen. Når man fremover i langt højere grad indtænker borgerinddragelse i de politiske processer, skal det ske der, hvor det giver de bedste forudsætninger for kvaliteten af opgaveløsningen. Det er ikke et rådgivende arbejdsudvalg, der skal nedsættes hver gang.

Overordnet set handler det om, at den ramme, som borgerinddragelsen skal foregå indenfor, skal afklares tydeligt, så det er klart hvilket spørgsmål, der skal besvares og hvilken viden, der derfor er brug for. Det vil være afgørende for, hvilke borgere der inddrages (ikke kun dem der allerede deltager i de politiske processer), hvornår de inddrages, og hvordan de inddrages.

Samskabelse i den politiske proces

I denne sammenhæng er det også vigtigt at nævne, at furesømodellen for borgerinddragelse primært omhandler samskabelse i relation til den politiske proces. Der findes mange former for samskabelse i det danske samfund, hvor borgere samskaber med forskellige instanser af den offentlige sektor og civilsamfundet. I det følgende handler det primært om, hvordan borgerne i Furesø Kommune kan indgå i samskabelse med deres lokale politikere i forhold til ønsket om at kvalificere den politiske proces yderligere.

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier