Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver i henhold til 'Lov om støtte til folkeoplysning'. Folkeoplysningsudvalget er talerør for foreningerne og agerer som rådgivere over for udvalg for Kultur, Fritid og Idræt.

Medlemmer

Byrådet

Tine Hessner(B)
Muhammed Bektas (A)
Niels Bjerre Degn (A)
Egil Hulgaard (C) 
Gustav Juul (V) 

Handicap
Karin Beyer

Idrætsforeninger
Mogens Daniel Bruun
Lars Køster Svendsen
Anne Gram Nielsen
Dorthe Østergaard

Voksenundervisning

Tine Sahlgren
Sabine Dedlow Steffensen
Jean Becker
 
Idébestemt børne- og ungdomsarbejde

Sven Krarup Nielsen 

Kulturelle foreninger 

Birgit Kjeldgaard
Ilse Schødt
Kristian Kristensen

Tilforordnede (kan ikke stemme)

Anette Lykke Kohring
Ida Stenum Poulsen
Søren Buch Tange

Folkeoplysningsudvalgets møder 2019

18. februar

11. april

13. maj (aflyst)

11. juni

10. september

9. december

Sager, som er modtaget i Forvaltningen inden 8 arbejdsdage før mødet, behandles på de ordinære udvalgsmøder.

Herudover afholder Folkeoplysningsudvalget 3 temadrøftelser.

Temadrøftelser 2019:

16. januar

12. marts

12. november

Lukkede møder

Møderne er lukkede, men din forening kan godt søge om foretræde, hvis den har en sag på dagsordenen, og det giver mening og folder sagsfremstillingen yderligere ud.

Kontakt

Hvis du vil i kontakt med Folkeoplysningsudvalget, kan du ringe på tlf. 7235 4730 eller skrive til fritid@furesoe.dk

Del: