Gå til sidens indhold

Tine Hessner (B)

Udvalgsposter

 Bestyrelser, råd og nævn

 • Formand for valgstyrere ved valgsteder i Furesø Kommune
 • Medlem af Integrationsrådet
 • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
 • Medlem af Valgbestyrelsen ved kommunale valg
 • Medlem af Valgbestyrelsen ved folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Medlem af Furesø Museernes bestyrelse
 • Medlem af bestyrelsen for Værløse Bymidtes Ejerforening
 • Medlem af Erhvervskontaktudvalget
 • Personlig stedfortræder for næstformand for Børn- og ungeudvalget
 • Personlig stedfortræder for borgmester Ole Bondo Christensen (A), som delegeret ved Kommunernes Landsforening
 • Personlig suppleant for Egil Hulgaard (C), som bestyrelsesmedlem i Musikskolebestyrelsen
 • Suppleant for Henrik Poulsen (A), som bestyrelsesmedlem ved Marie Kruse Skole
Tine Hessner (B). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Tine Hessner (B). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Kontakt

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Menu