Erhvervskontaktudvalget (EKU) i Furesø et et rådgivende udvalg hvis mål er at opretholde Furesø Kommune som en fortsat attraktiv erhvervskommune gennem tæt dialog og samarbejde vedr. erhvervsudviklingen i Furesø.

Erhvervsudvalget er sammensat af politisk udpegede byrådsmedlemmer og formænd og repræsentanter for væsentlige foreninger, bycentre og virksomheder.

Du kan her finde mere information om Erhvervsudvalgets medlemmer, læse mere om udvalgets baggrund og opgaver i kommissoriet og læse referater fra udvalgets møder. 

Erhvervskontaktudvalgets medlemmer

Erhvervskontaktudvalget består af politisk udpegede medlemmer fra byrådet og repræsentanter fra Furesøs foreningsliv, bycentre og virlksomheder. Du kan finde navne og kontaktinfo på medlemmerne herunder

 • Erhvervsrepræsentanter

  Mogens Brusgaard

  Erhvervskontaktudvalgets næstformand og formand for Furesø INDUSTRI 

  Tlf.: 45 46 58 00

  Mail: mbr@wexoe.dk

   

  Eva Vedel

  Formand for Furesø Erhvervsforening

  Tlf.: 21 20 75 85

  Mail: ev@expoviva.dk

   

  Kenneth Barenholdt

  Centerchef for Farum Bytorv

  Tlf.: 44 95 65 10, mobil: 21 49 49 99

  Mail: centerkontoret@farumbytorv.dk

   

  Camilla Hovard

  Bestyrelsesmedlem Værløse Bymidte

  Tlf.: 42 47 54 75

  Mail: camilla@vaerloeseoptik.dk

   

  Allan K. Pedersen

  Bestyrelsesformand for AKP Group A/S

  Tlf.: 40 55 51 56

  Mail: akp@akp.nu

   

  Berit K. Leth

  Direktør for KolleKolle turisme

  Tlf.: 44 36 64 31

  Mail: berit@kollekolle.dk

   

  Christian Aasted

  Direktør for Aasted

  Tlf.: 44 34 81 20

  Mail: christian.aasted@aasted.eu

   

  Jesper Glyp

  Direktør for Hareskov Elektric

  Tlf.: 44 48 48 01

  Mail: jeg@hareskov-elektric.dk

   

  Torben Bo Christensen

  Rokkedyssegaard

  Tlf.: 31 57 07 40

  Mail: rokkedyssegaard@gmail.com

   

  Anders Engelbrecht

  Filmstationen

  Tlf.: 44 66 33 50

  Mail: anders@filmstationen.dk

   

  Thomas Kristensen

  Filmstationen

  Tlf.: 40 15 42 35

  Mail: thomas@filmstationen.dk

 • Furesø Kommune

  Ole Bondo Christensen

  Borgmester og Formand for Erhvervskontaktudvalget

  Tlf.: 72 35 40 02

  Mail: obch@furesoe.dk

   

  Preben Sandberg Pettersson

  1. Viceborgmester

  Tlf.: 72 16 50 07

  Mail: psp@furesoe.dk

   

  Tine Hessner

  Næstformand for Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv

  Tlf.: 41 19 60 41

  Mail: tih1@furesoe.dk

   

  Egil Hulgaard

  Formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig

  Tlf.: 72 16 49 99

  Mail: efh@furesoe.dk

   

  Jesper Larsen

  Byrådsmedlem

  Tlf.: 61 31 53 75

  Mail: jla1@furesoe.dk

   

  Steen Vinderslev

  Kommunaldirektør

  Tlf.: 72 35 40 03

  Mail: stv1@furesoe.dk

   

  Claus Torp

  By- og Kulturdirektør

  Tlf.: 72 16 58 58

  Mail: clt1@furesoe.dk

   

  Tine Gram

  Velfærdsdirektør

  Tlf.: 72 35 40 04

  Mail: tgr@furesoe.dk

   

  Flemming Sommer

  Jobcenterchef

  Tlf.: 72 35 51 02

  Mail: flso@furesoe.dk

   

  Peter Rosgaard

  Centerchef for Borgerservice, Kultur og Erhverv

  Tlf.: 72 35 47 32

  Mail: pro@furesoe.dk

   

  Flemming Ipsen

  Erhvervskonsulent

  Tlf.: 72 35 54 54

  Mail: flei@furesoe.dk

Del: