Erhvervskontaktudvalget (EKU) i Furesø et et rådgivende udvalg hvis mål er at opretholde Furesø Kommune som en fortsat attraktiv erhvervskommune gennem tæt dialog og samarbejde vedr. erhvervsudviklingen i Furesø.

Erhvervsudvalget er sammensat af politisk udpegede byrådsmedlemmer og formænd og repræsentanter for væsentlige foreninger, bycentre og virksomheder.

Du kan her finde mere information om Erhvervsudvalgets medlemmer, læse mere om udvalgets baggrund og opgaver i kommissoriet og læse referater fra udvalgets møder. 

Erhvervskontaktudvalgets medlemmer

Erhvervskontaktudvalget består af politisk udpegede medlemmer fra byrådet og repræsentanter fra Furesøs foreningsliv, bycentre og virlksomheder. Du kan finde navne og kontaktinfo på medlemmerne herunder

Del: