Gå til sidens indhold

Muhammed Bektas (A)

Udvalgsposter

Bestyrelser, råd og nævn

  • Valgstyrer ved valgsteder i Furesø Kommune
  • Medlem af Integrationsrådet
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Medlem af Bådfartsudvalget
  • Medlem af bestyrelsen for Værløse Almennyttige Boligselskab
  • Bestyrelsesmedlem ved Furesø Vandforsyning a.m.b.a.
  • Bestyrelsesmedlem ved DUSIKA
  • Personlig stedfortræder for Preben Sandberg Pettersson (A), som delegeret ved Kommunernes Landsforening
  • Stedfortræder for Preben Sandberg Pettersson (A), som repræsentant ved Trafikselskabet Movia
  • Stedfortræder ved bestyrelsen ved Boligselskabet Borgerbo, Værløse
Muhammed Bektas (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Muhammed Bektas (A). Medlem af Furesø Byråd 2018 - 2021
Furesøen, Oprørt Vand, Per Wessel

Lokalt billedarkiv

Find fotos af byrådsmedlemmer, direktion og chefgruppe, designelementer som byvåben mm. Alle kan benytte billederne i arkivet, fx som ledsagelse til…

Powerpoint, rød

Designmanual

Furesø Kommunes designmanual giver enkle og funktionelle anvisninger om, hvordan kommunens design skal bruges i forskellige medier.

Kontakt

Muhammed Bektas

Kirke Værløsevej 17, 1.th
3500 Værløse    
E-mail: mbe1@furesoe.dk
Tlf.: 4267 5512

Menu