Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Byggeri og udvikling Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Bor du i en bevaringsværdig bygning?

Mange borgere bor - uden at vide det - i et hus eller område med særlige håndværksmæssige, arkitektoniske eller kulturhistoriske bevaringsværdier. Kvaliteter, der kan gøre én gladere for at bo, hvor man gør, gøre ens bolig mere værd, og åbne døre til bedre istandsættelse og renovering til gavn for både husejerne, området og kommunen som helhed. Men det kræver, at man får øjnene op for disse kvaliteter, og får viden om, hvad man stiller op med dem, da de ellers risikerer at gå tabt ved reparationer og ombygninger.

De værdifulde bygninger er vigtige at bevare for eftertiden, da de fortæller en historie om primært land- og skovbrugets store betydning i Danmark. De udgør dermed en væsentlig del af den danske kulturarv.

Furesø Kommune ønsker at sikre og bevare den historiske identitet, der knytter sig til bygninger i det åbne land.

Da byrådet vedtog Furesø Kommuneplan 2017, blev 143 bygninger fordelt på 75 landejendomme i landzone optaget i kommuneplanen som bevaringsværdige. Desuden blev der udpeget bevaringsværdige bygninger nogle steder i byzone.

De bevaringsværdige bygninger i landzone fremgår af redegørelseskort 6.1 i kommuneplanen. De er også oplistet i bilag B i kommuneplanens rammedel. Kommuneplanen kan ses på www.furesoe.dk/kommuneplan.

De ejendomme, som blev optaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017, er registreret efter SAVE-metoden. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment", hvilket oversat betyder kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Det er en metode, der er beregnet til at give et hurtigt overblik over en større mængde bygninger, og hver bygning er derfor oversigtligt og ikke dybdegående registreret.

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning:

Arkitektonisk værdi
Kulturhistorisk værdi
Miljømæssig værdi fx bygningens forhold til omgivelserne
Originalitet
Tilstand

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst. Vurderingerne sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen, hvor den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi vægter mest.

Klik her for at læse mere om SAVE-metoden.

De registrerede bygninger er indtastet i Slots- og Kulturstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB). Klik her for at gå til databasen.

Når en bygning er bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som facader, vinduer, døre, tag, kviste og skorsten der er kendt bevaringsværdig. Der kan derfor godt ske ændringer af en bevaringsværdig bygnings indre. Der vil som regel også kunne findes en løsning på et ønske om ændring og ombygning af det ydre på en bevaringsværdig bygning.

Men det handler om at finde de bedste løsninger for bygningen, så bevaringsværdierne ikke går tabt eller ændres til ukendelighed.

Hvis din bygning er udpeget som bevaringsværdig, betyder det:

At bygningen ikke må nedrives, uden at der er foretaget en offentlig høring på 4-6 uger.

Furesø Kommune kan nedlægge forbud mod nedrivning, ombygning eller anden ændring af en bevaringsværdig bygning.

Furesø Kommune ønsker, at der ved ombygninger og tilbygninger, samt ved ændring af facader med videre, tages særlige hensyn til de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger, så disse så vidt muligt bevares og gerne forbedres.

En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives, før Furesø Kommune har givet nedrivningstilladelse.

Hvis bygningen allerede er sikret som bevaringsværdig i en lokalplan, er det lokalplanen, der gælder. Det betyder, at der skal søges om dispensation fra lokalplanen.

Modtager Furesø Kommune en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning, der ikke er omfattet af en lokalplan, så har kommunen pligt til at annoncere det. Fra annonceringsdatoen sætter kommunen en høringsfrist på mellem 4 og 6 uger for indsigelser.

Senest 2 uger efter udløbet af høringsfristen træffer Furesø Kommune afgørelse om, hvorvidt nedrivningen tillades eller ej. Tillader kommunen nedrivning, skal afgørelsen annonceres. Aktuelle tilladelser til nedrivning vil fremgå på siden med høringer, tilladelser og dispensationer

Ønsker kommunen at sikre bygningen mod nedrivning, skal kommunen nedlægge et forbud mod nedrivning og inden for et år udarbejde en lokalplan. 

Reglerne fremgår af bygningsfredningsloven.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback