Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Nedenfor kan du se den gældende kommuneplan. 

Furesø Kommuneplan 21

Lokalplaner

Lokalplaner kan karakteriseres som en ‘lokal lov’ for, hvad nærmere afgrænsede ejendomme må anvendes til, og hvad der må bygges på dem. Lokalplaner er derfor med til at forme den fysiske udvikling af kommunen.

Lokalplaner er direkte retligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom, og den anvendelse, bebyggelse og beplantning mv., en lokalplan åbner mulighed for, er af stor betydning for bygherrer, naboer og andre med interesse i byens og kommunens udvikling.

Du kan også finde lokalplaner på plandata.dk. Klik her og se lokalplaner på kort.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en lokalplan eller byplanvedtægt kan du skrive til bme@furesoe.dk.

Værløse

Værløse omfatter lokalplaner i Værløse by, der mod vest afgrænses af et større rekreativt areal.

Farum Midt

Farum Midt omfatter lokalplaner der strækker sig over områder fra Fiskebækbroen i syd, op mod arealer ved Fensmarks Alle, Farum Station, Farum Bytorv, Farum Midtpunkt - og til nord ungdomsklubben Regnbuen.

Farum Øst

Farum Øst omfatter lokalplaner fra Stavnsholt landsby, rækkehuskvarterer og villakvarterer langs Solhøjgårdsvej og Borgmester Jespersens Vej, mod Fuglsangpark mod nord. Derudover omfattes også Marie Kruses Skole, Stavnsholtskolen, institutioner og sportsfaciliteter langs Stavnsholtvej. Lokalplaner for boligområdet Furesølund med både rækkehuse og villaer mod Furesøen samt Skallepanden er også omfattet.

Farum Nord

Farum Nord omfatter lokalplaner i områderne ved Trevang og den tidligere kaserne Farum Nordby. Arealerne afgrænses mod syd af Slangerupvej og mod nord det åbne land med marker og golfbaner.

Farum Vest

Farum Vest omfatter lokalplaner beliggende i området ved Farum Sø omkring Kålundsvej, langs Farum Hovedgade og mod vest af Hestetangsvej og Lillevangsvej og områder der strækker sig langs Farum Gydevej og Gammelgårdsvej mod Slangerupvej. I den nordligste del af Farum Vest er Farum Erhvervsområde og Farum Park og svømmehal beliggende. Farum Vest omfatter derfor både boligområder, institutioner, erhverv, idrætsfaciliteter, med videre.

Kort over bydele og lokalplaner i Furesø

Del: