Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Nedenfor kan du se den gældende kommuneplan. 

Furesø Kommuneplan 21

Lokalplaner

I Lokalplaner fastsættes, hvad nærmere afgrænsede ejendomme må anvendes til, og hvad der må bygges på dem. Lokalplaner er derfor med til at forme den fysiske udvikling af kommunen.

Lokalplaner er direkte og retligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom. Den anvendelse, bebyggelse og beplantning mv., en lokalplan åbner mulighed for er derfor af stor betydning for bygherrer, naboer og andre med interesse i byens og kommunens udvikling.
I kortet nedenfor kan du finde alle lokalplaner og forslag til lokalplaner, i Furesø Kommune. I søgefeltet på kortet kan du både søge på: en adresse eller et matrikelnummer, et lokalplannummer eller lokalplannavn. Men du kan også zoome ind på kortet og finde det sted du leder efter.

Den fremsøgte lokalplan vil både hoppe frem i listen og blive markeret på kortet.
Her kan du trykke på teksten, hvorefter lokalplanen åbner i en ny fane.

Kort over lokalplaner i Furesø

Klik i kortet eller i tabellen for at finde lokalplanerne. Du kan også søge på adresse eller plannummer i søgefeltet i kortet.

Hvis du har brug for hjælp til at finde en lokalplan eller byplanvedtægt kan du skrive til bme@furesoe.dk.

Værløse

Værløse omfatter lokalplaner i Værløse by, der mod vest afgrænses af et større rekreativt areal.

Farum Midt

Farum Midt omfatter lokalplaner der strækker sig over områder fra Fiskebækbroen i syd, op mod arealer ved Fensmarks Alle, Farum Station, Farum Bytorv, Farum Midtpunkt - og til nord ungdomsklubben Regnbuen.

Farum Øst

Farum Øst omfatter lokalplaner fra Stavnsholt landsby, rækkehuskvarterer og villakvarterer langs Solhøjgårdsvej og Borgmester Jespersens Vej, mod Fuglsangpark mod nord. Derudover omfattes også Marie Kruses Skole, Stavnsholtskolen, institutioner og sportsfaciliteter langs Stavnsholtvej. Lokalplaner for boligområdet Furesølund med både rækkehuse og villaer mod Furesøen samt Skallepanden er også omfattet.

Farum Nord

Farum Nord omfatter lokalplaner i områderne ved Trevang og den tidligere kaserne Farum Nordby. Arealerne afgrænses mod syd af Slangerupvej og mod nord det åbne land med marker og golfbaner.

Farum Vest

Farum Vest omfatter lokalplaner beliggende i området ved Farum Sø omkring Kålundsvej, langs Farum Hovedgade og mod vest af Hestetangsvej og Lillevangsvej og områder der strækker sig langs Farum Gydevej og Gammelgårdsvej mod Slangerupvej. I den nordligste del af Farum Vest er Farum Erhvervsområde og Farum Park og svømmehal beliggende. Farum Vest omfatter derfor både boligområder, institutioner, erhverv, idrætsfaciliteter, med videre.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30
Tlf. 72354000