Skyer Over Vandet

Høring af Kommuneplan 2021

Forslag til Kommuneplan 2021 er moderniseret og opdateret som digital plan med henblik på at gøre kommuneplanen mere brugervenlig og tilgæn-gelig bl.a…

Vandpumpe ved Stavnsholt Ved Gadekæret

Kommuneplan 2021

I 2021 arbejder Furesø Kommune med en revision af Kommuneplan 2017.

Lokalplaner

Lokalplaner kan karakteriseres som en ‘lokal lov’ for, hvad nærmere afgrænsede ejendomme må anvendes til, og hvad der må bygges på dem. Lokalplaner er derfor med til at forme den fysiske udvikling af kommunen.

Lokalplaner er direkte retligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom, og den anvendelse, bebyggelse og beplantning mv., en lokalplan åbner mulighed for, er af stor betydning for bygherrer, naboer og andre med interesse i byens og kommunens udvikling.

Via de nedenstående kort kan du finde gældende lokalplaner, lokalplaner i forslag samt aflyste lokalplaner i Furesø Kommune. 

Virker kortet ikke? Prøv en anden internet browser eller klik her for at åbne kortet i plandata.dk.

Kommuneplan

Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Nedenfor kan du se gældende kommuneplan og kommuneplantillæg.

Del: