Seneste nyt om politikker og planer
Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelse: Lejrvej 4C

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at indrette beboelse i en bygning på Lejrvej 4C, 3500 Værløse.

Hareskovby
Nyhed

Nedsivnings-, tilslutnings- og udledningstilladelse til kunstgræsbane i Hareskovby

Furesø Kommune har besluttet at etablere en kunstgræsbane i Hareskovby ved Månedalstien på matr. nr. 384, Hareskov By, Værløse, 3500 Værløse.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelse: Gammel Høveltevej 2

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opføre et skur i havearealet på Gammel Høveltevej 2, 3460 Birkerød.

Furesø Kommunes byvåben
Nyhed

Tilladelse: Stavnsholtvej 212

Furesø Kommune har givet landzonetilladelse efter planloven til at opdele det eksisterende stuehus i to selvstændige boligenheder på Stavnsholtvej 212…