Befolkningsprognose

Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som bl.a. bruges som grundlag for skatteprognoser til budgettet. Dette års prognose blev forelagt og godkendt af byrådet den 24. marts 2021.

Aktuelt befolkningstal

Indbyggertallet pr. 1. januar 2021 var 41.000 borgere i Furesø Kommune.

På grafen nedenfor kan man aflæse befolkningsudviklingen i kommunen måned for måned i 2021. Fra 1. januar til 1. april 2021 er vi netto blevet 34 færre Furesø-borgere.

 

Befolkningsudviklingen pr. april 2021
Befolkningsudviklingen i 2021 pr. april
Del: