Befolkningsprognose

Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som bl.a. bruges som grundlag for skatteprognoser til budgettet. Dette års prognose blev forelagt og godkendt af byrådet den 25. marts 2020.

Aktuelt befolkningstal

Indbyggertallet pr. 1. januar 2020 var 40.966 borgere i Furesø Kommune.

På grafen nedenfor kan man aflæse, at fra 1. januar til 1. august 2020 er vi netto blevet 29 flere Furesø-borgere.

Nedenfor kan du følge befolkningsudviklingen i kommunen måned for måned i 2020.

Befolkningstallet Pr. 1. August 2020
Del: