Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta Kommunens befolkning Befolkningsprognose 2023

Befolkningsprognose 2023

Kommunens befolkningsprognose 2023 for perioden 2024-2035 blev vedtaget af byrådet den 29. marts 2023. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2022 til 2023

Fra 2022 til 2023 er befolkningstallet steget med 674 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 1,6 procent.

Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en nettotilvækst i alle aldersgrupperne.

Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 42.079 indbyggere pr. 1. januar 2023. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i den kommende budgetperiode 2024-2027 være stigende.

Pr. 1. januar 2027 forventer prognosen, at der vil være 847 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2023, svarende til en stigning på 2 procent i perioden.

Befolkningsprognosen forudser også en stigning i befolkningen i den resterende prognoseperiode frem til år 2035.

Stigningen i befolkningen er højeste i de kommende år, da der i boligprognosen er indlagt fortsættelse af udbygningen af Flyvestation Værløse samt udbygning af Farum Bymidte.

Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes.

I hele perioden 2023-2035 forventes, at befolkningstallet vil stige med 1.752 borgere til i alt 43.831 indbyggere, svarende til en stigning på 4,2 procent.

Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre.

Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2023 til 2035 på 41,3 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 6,8 procent i aldersgruppen 65-79 år.

Samme tendens gør sig gældende på landsplan.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.

Ligeledes kan du læse i nedenstående notat, som var bilag til byrådets behandling af sagen den 29. marts 2023.

Diverse oversigter:

Befolkningsprognose 2023 Diverse opdelinger.pdf

Befolkningsprognose 2023 Et års intervaller.pdf

Graf over Befolkningsprognose 2023.pdf

Bilag 1 Kommentarer til Befolkningsprognose 2023.docx

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback