Skip til hoved indholdet

Befolkningsprognose 2024

Kommunens befolkningsprognose 2024 for perioden 2025-2036 blev vedtaget af byrådet den 19. marts 2024. Her på siden finder du oplysninger fra prognosen om befolkningens forventede udvikling og sammensætning

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Faktisk udvikling i indbyggerantallet fra 2023 til 2024

Fra 2023 til 2024 er befolkningstallet steget med 451 indbyggere i Furesø Kommune, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 1,1 procent.
Ser man på aldersgrupperne, ses det, at der har været en nettotilvækst i næsten alle aldersgrupperne. Der har været et lille netto-fald i aldersgrupperne 3-5-årige, 6-16-årige samt 65-79-årige.


Stigning i befolkningstallet i de kommende år

Befolkningstallet var på 42.530 indbyggere pr. 1. januar 2024. I den nye befolkningsprognose vil det samlede indbyggerantal i den kommende budgetperiode 2025-2028 være stigende.
Pr. 1. januar 2028 forventer prognosen, at der vil være 43.091 indbyggere i kommunen og dermed 561 flere indbyggere i Furesø Kommune end pr. 1. januar 2024, svarende til en stigning på 1,3 procent i perioden.
Befolkningsprognosen forventer fra 2028 et let fald hver år frem til 2036, hvor det forventes at der er 42.401 borgere i Furesø Kommune. Dette skyldes, at der ikke er nok boliger i Boligprognosen til at opretholde befolkningstallet.
Den forudsatte befolkningsvækst afhænger derfor i høj grad af, at den forudsatte udbygning igangsættes og indflyttes.
I hele perioden 2024-2036 forventes, at efter den omtalte stigning frem til 2028 vil befolkningstallet falde og lande på 42.401 indbyggere pr. 1.1.2036.


Flere ældre er en generel tendens

Furesø Kommune forventer, at der i hele prognoseperioden vil være en stigende andel ældre.
Prognosen forudser, at der vil ske en stigning fra 2024 til 2036 på 29 procent i aldersgruppen af borgere over 80 år og en stigning på 5,7 procent i aldersgruppen 65-79 år.  Samme tendens gør sig gældende på landsplan.

Hvis du vil vide mere

Har du lyst til at læse mere om kommunens forventninger til befolkningsudviklingen, kan du nedenfor finde en række relevante filer med oplysninger om den samlede befolkningsudvikling samt udviklingen fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter.
Ligeledes kan du læse i nedenstående notat, som var bilag til byrådets behandling af sagen den 19. marts 2024.

Diverse oversigter:

Befolkningsprognose 2024 Diverse opdelinger.pdf

Befolkningsprognose 2024 Etårs intervaller.pdf

Graf over Befolkningsprognose 2024.pdf

Befolkningsprognose notat 2024.pdf

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback