Skip til hoved indholdet

Indbrud halveret i Furesø

Antallet af indbrud er på 5 år mere end halveret i Furesø. Det lykkedes gennem et langt sejt træk med hjælp fra borgere, grundejerforeninger, boligorganisationer, kommunens medarbejdere, politiet og 'Bo trygt'.

I Danmark er vi hårdere ramt af indbrud end vores nabolande. Siden 2018 er antallet af indbrud halveret, men på det seneste er den positive udvikling på landsplan stagneret. Hvis vi fortsat skal reducere antallet af indbrud, er der brug for en fælles koordineret indsats, og her har Furesø Kommune vist vejen. For fem år siden fik man i kommunen nok af indbrud, og på et stærkt besøgt borgermøde i Farum Arena gav borgmester, borgere og politiet hinanden hånden på, at man ville arbejde målrettet på at ændre den dårlige statistik. Projektet blev kaldt Bo trygt i Furesø, og det blev på mange planer en succes, og siden er der kommet 16 nye Bo trygt-kommuner til fra hele landet.

Med en ambitiøs målsætning om at ville reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 årligt til omkring en tredjedel blev indsatsen Bo trygt lanceret tilbage i juni 2018 af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Landets første Bo trygt-kommune

Fem måneder senere – i november 2018 – blev Furesø præsenteret som landets første Bo trygt-kommune, og på trods af at indbrudsforebyggelse ikke er en traditionel kommunal opgave, proklamerede borgmester Ole Bondo Christensen fra scenen til et yderst velbesøgt borgermøde i Farum Arena, at man sammen med Nordsjællands Politi og borgerne ville reducere det daværende indbrudstal i kommunen på cirka 400 indbrud om året til 150. Siden er flere Bo trygt-kommuner kommet til, og i dag har 17 kommuner landet over dedikeret sig særligt til at bekæmpe indbrudskriminalitet i samarbejde med det lokale politi og Bo trygt.

Borgmesterens udmelding dengang var meget ambitiøs, men mange borgere i kommunen havde fået nok af indbrudstyve, og i byrådet var der enighed om, at man som kommune mere tydeligt, i samarbejde med Nordsjællands Politi og Bo trygt, skulle bekæmpe de mange indbrud.

Antallet af indbrud i Furesø Kommune er siden borgermødet i 2018 reduceret markant. I 2021 blev der registreret 155 indbrud. I 2022 var der 182 anmeldte indbrud, og i år er der indtil dato registreret 149 indbrud med godt en måned tilbage af året.

Antal indbrud halveret i Furesø

- Gennem et langt sejt træk med hjælp fra engagerede borgere, grundejerforeninger, boligorganisationer, kommunens medarbejdere, politiet og Bo trygt er vi på 5 år lykkedes med at mere end halvere antallet af indbrud i Furesø. Vi har haft stor gavn af samarbejdet Bo trygt, og jeg er glad for, at vores samarbejde nu kan inspirere andre kommuner. At knække indbrudskurven kræver, at vi hjælper hinanden med en bred vifte af tiltag som fx nabohjælp, tryghedsvandringer, sikring af boliger og overvågning. Ethvert indbrud er et indbrud for meget og en voldsom oplevelse for dem, der bliver ramt. En tryg kommune er en god kommune at bo i. Derfor er det brede samarbejde om indbrudsforebyggelse så vigtigt, siger Ole Bondo Christensen, borgmester i Furesø Kommune.

I Bo trygt-samarbejdet har man ikke kun fokus på reduktion af indbrudstallene, men også på borgernes tillid til politiet og deres naboer. Det har nemlig stor betydning for trygheden.

- Furesø Kommune udmærker sig ved, at borgerne har en meget høj tillid til politiet og til, at deres nabolag vil gribe ind eller træde til, hvis noget ikke er, som det skal være, fx hvis noget tyder på, at en indbrudstyv er på spil. Det er rigtig godt, fordi det samtidig påvirker Furesø-borgernes tryghed på en positiv måde, og det er noget, vi vil forsøge at overføre til de andre kommuner, vi samarbejder med, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt.

Tværgående samarbejde centralt

Ifølge Nordsjællands Politi er det tværgående samarbejde, som er kendetegnende for Bo trygt-samarbejdet, helt centralt i forhold til at kunne sikre fremdrift og skabe resultater:

- Når vi står sammen, så er vi stærkere, bl.a. fordi vi kan lære af hinandens både gode og dårlige erfaringer. Det gælder indenfor kommunegrænsen og indenfor politikredsen, men det gælder bestemt også i andre dele af landet. For Nordsjællands Politi er det meget inspirerende at arbejde på tværs af kommuneskel og politikredse og med folk med en anden faglig baggrund end den politimæssige. Vi har helt sikkert fået nogle erfaringer, som vi kan bruge i arbejdet med andre former for berigelseskriminalitet, fx IT-kriminalitet, siger Brian Stybe Grayston, vicepolitiinspektør og leder af forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi.

Fakta

Indbrud i Danmark

 • Anmeldte indbrud på landsplan i 2017: 29.147
 • Anmeldte indbrud på landsplan i 2018: 29.015
 • Anmeldte indbrud på landsplan i 2021: 14.907
 • Anmeldte indbrud på landsplan i 2022: 14.956

Indbrud i Furesø Kommune

 • Gennemsnittet af den 10-årige periode før 2018 (2008-2017) lå på 409 anmeldte indbrud
 • Gennemsnittet af den 5-årige periode før 2018 (2013-2017) lå på 433 anmeldte indbrud
 • Anmeldte indbrud i 2021: 155
 • Anmeldte indbrud i 2022: 182
 • Anmeldte indbrud år til dato i 2023: 149
 • Antal anmeldte indbrud seneste fire kvartaler (4. kvartal 2022 + 1.-3. kvartal 2023): 150
 • Andel Nabohjælpere i forhold til antallet af villaer og rækkehuse (april 2023):
  • Hele landet: 16 pct.
  • Furesø: 35 pct.
 • Furesøs indbrudsforebyggende arbejde omfatter bl.a.:
  • Inddragelse af borgere, bl.a. gennem tryghedsvandringer og borgermøder
  • Udrykning med den mobile politistation, bl.a. i ”Hot Spot”-områder
  • Information og kampagner om indbrudsforebyggende tiltag
  • Indbrudsforebyggende principper i lokalplaner og ved etablering af nye byområder
  • Oplæg om indbrudsforebyggelse af Furesøs udkørende personale

Om Bo trygt

 • Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Målet med Bo trygt er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra godt 29.000 (ved lancering i 2018) til under 7.000 årlige indbrud, så vi kommer på niveau med vores nabolande.
 • Ved at give danskerne større viden om indbrudsforebyggelse og dermed gøre dem i stand til selv at handle, er målet med Bo trygt! også at øge trygheden. Og større tryghed vil samtidig betyde større livskvalitet.
 • Bo trygt samarbejder med en lang række aktører, bl.a. politi, kommuner, forsikringsselskaber, erhvervsorganisationer, byggecentre, Nabohjælpere/ Nabovenner m.fl.
 • Bo trygt-samarbejdet omfatter i dag følgende kommuner:
  • Aarhus
  • Allerød
  • Dragør
  • Esbjerg
  • Furesø
  • Gentofte
  • Greve
  • Haderslev
  • Herlev
  • Hjørring
  • Hørsholm
  • Lyngby-Taarbæk
  • Randers
  • Rudersdal
  • Solrød
  • Sønderborg
  • Tønder​

Kontakt

Indbrudskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
indbrud@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback