Skip til hoved indholdet
  Hjem Nyheder samlet Nyheder - velfærdsteknologi Ny sanseløsning øger trivsel på plejehjem i Furesø

Ny sanseløsning øger trivsel på plejehjem i Furesø

Samarbejde mellem Furesø Kommune og virksomheden Wavecare har givet en løsning på en af tidens største udfordringer på plejehjem. Og både beboere og medarbejdere har fået gavn af det, viser et nyt projekt.

Komplekse sygdomshistorier blandt beboerne, nedslidte medarbejdere og mangel på ansatte. Det er en af tidens store udfordringer, også på Furesøs største plejehjem Lillevang.

Den udfordring blev startskuddet til et offentlig-privat samarbejde mellem Furesø Kommune og Wavecare, som led i Erhvervsfyrtårn Life Science. Målet var at finde en løsning, som kunne skabe mere ro for beboere med demens og give medarbejderne nye værktøjer i plejen til beboerne. Samtidig kunne virksomheden afprøve og udvikle deres produkt.

Virksomheder som medspiller

I 2023 blev et sanseprojekt med sanselys, -musik og -film gennemført. Resultatet efter testperioden var mere ro blandt beboerne, mindre stress og mindre travlhed blandt personalet og mindre sygefravær.

”Alle landets kommuner har samme udfordringer. Flere bliver ældre. Med alderen kommer der flere sygdomme, og dermed stiger behovet for kommunal hjælp og plejehjem i de kommende år. Udfordringen med at rekruttere medarbejdere gør det samtidigt vanskeligt at opretholde det velfærdsniveau, vi kender. Derfor har vi brug for virksomhedernes hjælp til at udvikle løsninger, der passer til os, og som gør det mere attraktivt at arbejde på sundhedsområdet,” siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Tæt samarbejde med ansatte

I projektet udviklede Wavecare og ansatte sammen et sansekoncept, som bygger på virksomhedens erfaringer fra psykiatriske hospitaler, men som tager højde for, at man på plejehjemmene har nogle helt andre behov.

”Medarbejderne hjalp os med at forstå deres behov på en måde, som vi kunne omsætte til en relevant løsning. Normalt arbejder vi med systemer til sanserum. Men til plejehjem nytter det ikke at placere beboere i et særskilt sanserum. Her har personalet brug for kunne at skabe ro i hverdagens aktiviteter og i forbindelse med personlige plejesituationer, der hvor beboerne opholder sig normalt,” fortæller Eva Wennerwald, CEO og Co-founder i Wavecare.

Udover den tekniske sanseløsning blev personalet uddannet i at bruge sansestimulering. Sanseuddannelsen blev skræddersyet, så den kunne klæde medarbejderne på til bedre at forstå borgernes adfærdsmønstre, og at bruge teknologien i forskellige plejesituationer alt efter, hvad borgerens adfærd og behov var. 

Erfaringer bredes ud til andre

Både ledere og medarbejdere på plejehjemmet er enige om, at det nye sansekoncept har flere positive effekter. Det glæder Lars Carstensen (C), udvalgsformand for Ældre og Sundhed i Furesø Kommune.

”Det her er et rigtig godt skridt på vejen til at finde løsninger, der hjælper borgere med demens. I projektet har vi set erfaringer med beboere, som er mindre urolige, som vandrer mindre rundt, og som er mindre udadreagerende. Det har givet mere ro, der hvor løsningen er prøvet af. Det giver bedre trivsel for både beboere og medarbejdere. Nu skal vi brede erfaringer ud til andre dele af Lillevang. Hvis de gode effekter fortsætter, vil det være spændende at bruge løsningen på andre plejehjem i kommunen", siger Lars Carstensen.

Foto: Sanseløsningen (film, musik og lys) har en stor effekt og nedbringer uroen på Plejehjemmet Lillevang. Det viser sig blandt andet ved, at beboere er mindre vrede, vandrer mindre og er mindre urolige.

Fakta: Mindre uro og bedre trivsel

Sanseprojektet er opstartet som del af Erhvervsfyrtårn Life Science, hvor offentlige og private parter i samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner arbejder for at skabe lighed i sundhed.

Sanseprojektet var i den forbindelse en test af et nyt værktøj, som kan downloades her

 

Partnerne fra Erhvervsfyrtårnet er:

 • Danish Life Science Cluster
 • Erhvervshus Hovedstaden
 • Københavns Professionshøjskole
 • DTU

Videnscenter for Velfærdsteknologi

Sanseløsningen (film, musik og lys) har en stor effekt og nedbringer uroen på plejehjemmet. Det viser sig blandt andet ved at:

 1. Beboere er mindre vrede, vandrer mindre og er mindre urolige.
 2. En beboer er blevet mere social og spiser og opholder sig nu mere sammen med de andre beboere i fællesarealet.
 3. Sanseteknologien kan anvendes målrettet i visse plejesituationer, så det bliver nemmere for medarbejderne at komme til beboeren.
 4. Medarbejderne oplever en øget ro – både for beboerne, og for dem selv. De har også bedre tid til at hjælpe andre beboere, end de, der før krævede mere opmærksomhed.
 5. Medarbejderne har fået et nyt værktøj i plejen, og de har fået kompetencer til at arbejde kreativt med at finde nye løsninger i situationer, hvor beboerne får nye uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
 6. Medarbejderne er enige om, at løsningen skaber bedre trivsel.

Mere information om projektet

Læs mere om sanseprojektet

Sanseteknologi gavner både beboere og medarbejdere. Det er konklusionen efter et samarbejde mellem Plejehjemmet Lillevang og virksomheden Wavecare.

ERHVERVSFYRTÅRN LIFE SCIENCE

Erhvervsfyrtårn Life Science skal skabe innovation, der forbedrer sundheden, styrker væksten og positionerer Danmark som et internationalt fyrtårn ingen for life science.

For virksomheder

Er jeres virksomhed interesseret i at afprøve nye produkter inden for life science og velfærdsteknologi?

Kontakt

Innovationssamarbejder og velfærdsteknologi

Stiager 2
3500 Værløse
Udvikling@furesoe.dk

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback