Skip til hoved indholdet

Værktøjer til OPI i kommuner

Life Science Living Lab Furesø er partnerskab, der skal gøre det nemmere for virksomheder og kommuner at samarbejde om at finde nye løsninger på fremtidens udfordringer i kommunerne inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Partnerskabet for kommunal velfærdsinnovation her i i Furesø handler om...

Velfærdsløsninger for kommunerne

Kommunerne har en stærk interesse i at finde nye løsninger på velfærdsområderne for også i fremtiden at kunne levere velfærd af høj kvalitet. Udgifter til velfærd vil stige i de kommende år, og samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Nye innovative velfærdsløsninger er en del af svaret.

Vækstmuligheder for virksomheder

Region Hovedstaden er et vækstområde for virksomheder, der udvikler nye velfærdsteknologier. Kommunerne er en vigtig del af virksomhedernes nye marked. Derfor er det oplagt at samarbejde om at udvikle, teste og skalere løsninger, så vi styrker væksten til gavn for både virksomheder og kommuner.

Bedre samarbejde og fælles sprog

Både virksomheder og kommuner har erfaringer for, at det kan være svært at forstå hinanden, når der samarbejdes om innovationsprojekter. Formålet i partnerskabet er derfor:

  • At udvikle en enkel og klar model for offentlig – privat innovation (OPI-model), som gør det nemmere for små og mellemstore kommuner og virksomheder at samarbejde om at udvikle nye velfærdsløsninger.
  • At gennemføre konkrete OPI-projekter – med fokus på at udvikle og afprøve løsninger og teknologier og hvor vi afprøver vores OPI-model.

Life Science Living Lab Furesø arbejder efter en behovstyret model

Modellen har følgende faser

  1. Identificere kommunale behov (kommunale medarbejdere identificerer et behov)
  2. Match mellem virksomheder og kommune (En eller flere kommuner udbyder konkrete problemstillinger, der skal løses)
  3. Opstart og gennemførelse af OPI-projekt (virksomhedernes forslag udvælges og konkret aftale indgås)
  4. Skalering og vidensdeling (løsningerne udbredes til andre i kommuner, så der er mulighed for salg og vækst for erhvervslivet

Mere information om livinglab

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback