Skip til hoved indholdet

Nyt værktøj skal hjælpe kommunerne med den offentlige-private velfærdsinnovation

Hvis samfundet skal finde nye sundheds- og velfærdsløsninger, der virker, skal kommunerne tage mere aktivt del i udviklingsarbejdet. Som led i samarbejdet i Erhvervsfyrtårn Life Science lanceres nu et nyt værktøj, der skal hjælpe kommuner på vej med velfærdsinnovationen.

Kommunale behov i centrum for innovation

Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A), har været en af initiativtagerne til Erhvervsfyrtårn Life Science og udviklingsarbejdet af et nyt værktøj til innovation på sundheds- og velfærdsområdet:

”Når nye sundheds- og velfærdsløsninger udvikles, skal vi som kommune så tidligt som muligt ind i dialogen med private virksomheder for at fortælle, hvad vores behov og udfordringer er. På den måde står vi stærkest, når vi skal implementere de nye løsninger i driften. Med dette nye værktøj får kommuner hjælp til at arbejde med velfærdsinnovation og forstå, hvad de private virksomheder efterspørger i den dialog og omvendt får virksomheder indsigt i, hvordan kommuner arbejder med udgangspunkt i egne behov og udfordringer”, fortæller Ole Bondo Christensen.

Det seneste halve år har Furesø Kommune arbejdet med nye løsninger, der skal forbedre trivsel på plejehjemmene for borgere med demens, så de bliver mere rolige og trygge, og så medarbejderne får nye værktøjer til at møde borgernes særlige behov. Det nye værktøj bygger bl.a. på erfaringer fra dette udviklingsarbejde.

Nyt værktøj er også en hjælp til virksomheder

Erhvervsfyrtårn Life Science er netop nu på vej ind i en ny fase med fokus på mental sundhed og formand for hovedkonsortiet, Karin Jexner Hamberg, Chief Medical Officer i Lundbeck, ser et stort potentiale, hvis flere kommuner vil engagere sig aktivt i udviklingen af nye sundheds- og velfærdsløsninger igennem offentlige-private partnerskaber.

”For virksomhederne handler det om at kunne ramme en specifik efterspørgsel med deres produkter. Det gør de bedst, hvis de har kommunerne med som aktive partnere i at skabe og teste evidensbaserede løsninger. De kender hverdagen på de kommunale arbejdspladser, hvor nye sundheds- og velfærdsløsninger efterspørges. Hvis virksomhederne succesrigt skal sælge fx på et internationalt marked, så er det afgørende, at hjemmemarkedet i Danmark er med på rejsen, og at løsningerne kan skaleres”, udtaler Karin Jexner Hamberg.

Diana Arsovic Nielsen, der er direktør for Danish Life Science Cluster, som er ledende partner i Erhvervsfyrtårn Life Science, ser ligeledes en stor fordel, hvis mødet mellem private og offentlige partnere hjælpes på vej af nye værktøjer.

”Kommunerne står for 25 procent af sundhedsudgifterne i Danmark, hvorfor der er et stort potentiale for virksomhederne i at komme i dialog med kommunerne om udviklingen af nye løsninger, der kan understøtte drift og samtidig kvalitet. Samarbejde på tværs af det offentlige og det private er afgørende for innovationskraften, så dette initiativ er et skridt i den rigtige retning. Jeg ser frem til, at kommuner og virksomheder bliver støttet endnu mere i at skabe samarbejde, viden og netværk i deres arbejde med at implementere sundheds- og velfærdsinnovationen”, udtaler Diana Arsovic Nielsen

Nyt netværk for kommuner på vej

Udover at alle frit kan hente værktøjet på Erhvervsfyrtårnets hjemmeside, så vil det også blive taget med i det videre arbejde i et netværk for velfærdsinnovation for kommuner, som Furesø Kommune aktuelt er ved at tage initiativ til sammen med en række andre kommuner.

FAKTA

Det nye værktøj for offentlig privat velfærdsinnovation kan hentes på Erhvervsfyrtårnets hjemmeside: https://erhvervsfyrtårnlifescience.dk

Værktøjet er blevet til i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Innoba, Danish Life Science Cluster, Erhvervshus Hovedstaden, Center for Offentlig-privat Innovation, DTU, Københavns Professionshøjskole samt Videnscenter for Velfærdsteknologi (SOSU).

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback