Skip til hoved indholdet

Nu sker det: Maskinerne ruller ind og gør plads til nyt liv ved Kulturhuset i Farum

Skilte med ’P-pladsen omdannes til byggeplads” møder gæster til kulturhuset, og cykelpendlere har fået nyt cykelstativ ved Q8. Nu skal nedrivningsarbejdet bane vej for op mod 90 lejligheder i byggeriet, der kaldes Kulturporten.

Sophienberg Gruppen, der har købt grunden på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, indleder arbejdet i området, som vil komme til at ændre karakter til et mere bymæssigt udtryk. Nu gælder det nedrivningen af den gamle institution Solsikken på Frederiksborgvej 5 og Musikhuset foran Farum Kulturhus.

Et helt kvarter under ombygning

I de forgangne måneder har trafikanter i området kunnet se starten på omdannelsen af området. Den gamle trelængede skolebygning, der siden blev til rådhus, bliver til rækkehuse, og i den modsatte ende skal boligbyggeriet i 4 etager huse op mod 90 lejligheder. Men fremtiden byder også på grønne områder, stisystemer og i midten af det hele – lige ved lyskrydset – en indgang ind til kultur- og handelslivet.

Bettina Ugelvig (A), formand for Plan- og Byudvikling, medlem af Økonomiudvalget, er glad for, at man efter års arbejde nu er så langt, at man kan begynde at se byggerierne komme til live:

”Det er stærke projekter, der forener området, fra det gamle smukke rådhus, der renoveres med respekt for bygningen og dets historie, til et nyt og spændende boligbyggeri, der danner ramme for porten til Kulturkvarteret. Her bydes man velkommen af Farum Kulturhus og grønne områder med forbindelse videre ud på opdagelse i nærområdet”.

Etagebebyggelsen på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej bliver en såkaldt randbebyggelse med skråtage i forskellige vinkler og med parkeringskælder. Byggeriet bliver markant, og det vil skabe sammenhæng og et godt flow mellem områdets kulturtilbud og friarealer med grønne stier, spændende byrum.

Hele Farum følger byggeriet

Byggeriet ligger op til Farums travleste trafikkryds ved Frederiksborgvej/Stavnsholtvej, der et knudepunkt for hele byen. Tusinder af borgere passerer hver dag - enten i bil eller for at stille cyklen og tage bussen på vej til arbejde. Andre passerer lyskrydset for at komme ned til Farum Bytorv, Farum Kulturhus eller ud til Marie Kruses Skoles Gymnasium.

De grønne områder skal skabe helhed

Egil Hulgaard (C), næstformand for Plan- og Byudvikling:

”Noget af vores planlægningsfokus i udviklingen af området har været, hvordan vi sikrer den bedst mulige sammenhæng mellem bygninger, passager og grønne områder. Vi skal skabe en god atmosfære for beboerne, og samtidig skal det grønne fungere rekreativt for både lokale beboere, forbipasserende og besøgende. Jeg håber især, at torvet mellem Farum Bytorv og Kulturhuset bliver et naturligt samlingspunkt i Farum.”

Furesø Kommune arbejder derfor på et udkast for et samlet grønt område med plads til både forbindelsesled til gående og cykler men også til ophold i det grønne nærmiljø. Det er forventningen, at den gamle bibliotekshave kan omdannes til et attraktivt uderum i løbet af 2024.

Parkeringspladser ved Farum Kulturhus omdannes til byggeplads

Under byggeperioden af Kulturporten, vil parkeringspladserne ved Kulturhuset være utilgængelige. Borgere og besøgende opfordres til at benytte alternative parkeringspladser i området. Furesø Kommune vil sørge for skiltning og information om parkeringsmulighederne i nærheden.

Skal stå færdigt etaper

Det er ejendomsudviklingsselskabet Sophienberg Gruppen, der har købt grunden på hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej, hvor der skal opføres op til 90 lejligheder, Herfra oplyser bygherren, at de forventer at byggeriet er klar til indflytning i første del af 2026.

Den gamle, trelængede skolebygning og tidligere rådhus, som skal bygges om til rækkehuse, er købt af Rådhushaven APS. De oplyser, at de forventer, at de første boliger kan tages i brug i efteråret 2024.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback