Skip til hoved indholdet

En ny levende bydel? Udstilling om en udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej

Den 23. november besluttede Furesø Byråd at invitere til dialog om ’Forslag til udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej’. I offentlighedsfasen fra den 27. november 2023 til og med den 2. januar 2024 kan man blive klogere på forslaget med dialogmøde og udstilling i Galaksen.

Visionen for området er at skabe et innovativt miljø med fokus på offentlig-privat samarbejde om nye velfærdsløsninger og grøn omstilling. Med udviklingsplanen bliver der plads til både iværksætteri, erhverv, uddannelse og velfærdsfunktioner som f.eks. sundhedshus, plejeboliger og en særlig kombination af senior- og plejeboliger. Udviklingsplanen omfatter arealer syd for Ny Vestergårdsvej i Værløse.

“Med udviklingsplanen sættes der skub i en spændende transformation af området, hvor både arkitektur og byrum bliver prioriteret højt. Der lægges op til at bevare Widex’ gamle bygninger - det er klogt og godt for miljøet, at vi bevarer og genanvender. Også Ny Vestergård blivet stående som en historisk bygning og et samlingssted, der vil give værdi til området” siger Bettina Ugelvig (A), formand for Plan- og Byudvikling.

Udviklingsplanen giver afsæt og retning for den fremtidige udvikling og lokalplanlægning af området. I forslaget kan man læse mere om en række hovedgreb, fx en gennemgående sti i området, grønne områder med plads til ophold, principper for facader og en retningsgivende bebyggelsesplan. Dette skal bidrage til, at udviklingen af området er sammenhængende, selvom de forskellige delområder realiseres af forskellige ejere på forskellige tidspunkter.

Udviklingsplanen er ikke byggeretsgivende i sig selv, men skal efterfølges af juridisk bindende lokalplaner, hvor de enkelte byggeprojekter skal konkretiseres. Sådanne udkast til lokalplaner vil blive sendt i offentlig høring.

Mange borgere og interessenter har allerede bidraget med input til udviklingsplanen ved at deltage i dialogmøder, workshops, på byvandringer, planværkstedet og informationsmøde. I offentlighedsfasen er det muligt for alle interesserede at se resultatet af det samlede arbejde.

“Det er væsentligt, at idéen med transformationen af den sydlige del af Ny Vestergårdsvej – nemlig at understøtte fremtidens ældre velfærd - er styrende for udviklingen for hele området. Udviklingsplanen er første fase, hvor vi tænker, der skal være et friplejehjem samt tryghedsboliger. Tryghedsboligerne skal fx kunne rumme ægtepar, hvor den ene ægtefælle har behov for mere pleje. Præcis hvordan fremtidens tryghedsboliger skal udformes er stadig til diskussion” siger Egil Hulgaard (C), næstformand for Plan og Byudvikling.

Dialogmøde og åbent hus

I december vil der være flere muligheder for at blive klogere på indholdet i forslaget. Der er dialogmøde den 7. december kl. 17.30-19.00 i Atriet på Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse. Tilmeld dig via furesoe.dk/nyvestergaardsvej

Interesserede borgere kan også se en udstilling af udviklingsplanen i Kulturhuset Galaksen i Værløse fra 11. december til og med 21. december. Forvaltningen vil være til stede og kan svare på spørgsmål til planen følgende dage:

  • Den 12. december kl. 10.00-14.00
  • Den 14. december kl. 14.00-19.00
  • Den 20. december kl. 14.00-19.00

Derudover vil det være muligt at bidrage med en kommentar eller bemærkning til udviklingsplanen via furesoe.dk/nyvestergaardsvej eller på mail via bme@furesoe.dk – husk at skrive "21/15534" i overskrift eller emnefelt.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback