Skip til hoved indholdet

Udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej

Denne side indeholder information om arbejdet med udviklingsplanen for arealer beliggende på Ny Vestergårdsvej i Værløse.

Målsætning for udviklingsplanen 

Formålet med udviklingsplanen for Ny Vestergårdsvej er at skabe en helhedsorienteret tilgang til den fremtidige planlægning og udvikling af den nordlige del af Erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Planen skal sikre, at den fremtidige udvikling af området er sammenhængende og helhedsorienteret på kryds af forskellige aktører og tidsplaner. Med planens helhedsblik på en langsigtet udvikling sikres en gennemgående vision, identitet og hjælper til at skabe principper, der er fælles for udviklingens forskellige delområder.

Udviklingsplanen er ikke byggeretsgivende i sig selv, men skal efterfølges af juridisk bindende lokalplaner, hvor de enkelte projekter konkretiseres og detaljeres. Udviklingsplanen er udarbejdet af T&W Medical og AART (tidl. Mangor & Nagel), i dialog Furesø Kommune.

Overordnet tidsplan for år 2023

I januar 2023 besluttede Plan- og Byudviklingsudvalget at igangsætte borgerinddragelse og en proces for udarbejdelsen af udviklingsplanen. Den overordnede tidsplan er skitseret herunder. Neden for ses de forskellige dialog og inddragelses aktiviteter der tilrettelægges. (klik på de enkelte datoer for mere information)

Marts, april og maj 2023

Inddragelse og analyser herunder behandling i det Rådgivende Arkitekturudvalg samt Plan og Byudvikling.

Marts, april og maj 2023

Inddragelse og analyser herunder behandling i det Rådgivende Arkitekturudvalg samt Plan og Byudvikling.

Juni, juli og august 2023

Kvalificering og udarbejdelse af forslag herunder behandling i det Rådgivende Arkitekturudvalg samt Plan og Byudvikling.

Juni, juli og august 2023

Kvalificering og udarbejdelse af forslag herunder behandling i det Rådgivende Arkitekturudvalg samt Plan og Byudvikling.

September 2023

Tilpasning

September 2023

Tilpasning

Oktober, november og december 2023

Høring + borgermøde og vedtagelse herunder behandling i Plan og Byudvikling samt Økonomiudvalget og Byrådet.

Oktober, november og december 2023

Høring + borgermøde og vedtagelse herunder behandling i Plan og Byudvikling samt Økonomiudvalget og Byrådet.

2024

I januar 2024 stemmes der politisk om vedtagelse af udviklingsplanen. Derefter følger udarbejdelse og implementering af den første lokalplan i løbet af det første halvår af 2024. Denne lokalplan er for delområde 2, som rummer både fri-plejehjem, fælleshus (det gamle hovedhus til Ny Vestergård), Boliger for Livet (en type af tryghedsboliger) og senior egnede boliger. Endelig skal der også påbegyndes undersøgelser af om der kan forefindes jordforurening på driftsgården i begyndelsen af 2024.

 

2024

I januar 2024 stemmes der politisk om vedtagelse af udviklingsplanen. Derefter følger udarbejdelse og implementering af den første lokalplan i løbet af det første halvår af 2024. Denne lokalplan er for delområde 2, som rummer både fri-plejehjem, fælleshus (det gamle hovedhus til Ny Vestergård), Boliger for Livet (en type af tryghedsboliger) og senior egnede boliger. Endelig skal der også påbegyndes undersøgelser af om der kan forefindes jordforurening på driftsgården i begyndelsen af 2024.

 

Hvad er en udviklingsplan?

Denne udviklingsplan skal skabe grundlaget for ny udvikling og omdannelse af den nordlige del af det eksisterende erhvervsområde ved navn ”Erhvervsområdet Kirke Værløsevej”. Udviklingsplanens afgrænsning er vist på kortet herunder, med sort streg.

Med en udviklingsplan skabes en overordnet strategi for et større sammenhængende område, fx på tværs af grundejere, hvilket er tilfældet på Ny Vestergårdsvej/Læssevej. Med en udviklingsplan kan man stille de store spørgsmål til stedets udvikling på langt sigt. Hvad er visionen for området, hvad er udfordringerne og mulighederne? Hvilke potentialer kan den kommende udvikling baseres på?

Med en udviklingsplan kan der startes nye samtaler på tværs af de involverede interessenter, grundejere, borgere og politikere om de ovenstående spørgsmål.

En udviklingsplan er ikke juridisk bindende. Derfor skal der efter udviklingsplanens vedtagelse, udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner som tager udgangspunkt i udviklingsplanen.

Vision

Visionen for området er, at skabe et sammenhængende økosystem med fokus på offentligt privat samarbejde om nye velfærdsløsninger og grøn omstilling. I området skal der være plads til iværksætteri, erhverv, uddannelse og velfærdsfunktioner som eksempelvis sundhedshus, hjemmepleje, plejeboliger og tryghedsboliger. Området skal række ud mod resten af byen og være rart at færdes i med stier og grønne områder. Det er samtidig vigtigt, at det nuværende erhvervsområde ud til Kirke Værløsevej fortsat kan bevares.

Fremtidige anvendelser

For at realisere visionen, har Plan og Byudviklingsudvalget den 10. januar 2023, igangsat arbejdet med en udviklingsplan for området, med en række specifikke anvendelser som udviklingsplanens skal kunne rumme.

 • Iværksætterhus/innovationshus (3000 m2)
 • Erhvervsområde for lettere industri og håndværk (6.500 m2)
 • Uddannelsesinstitution (5.000 m2)
 • Sundhedshus (2.000 m2)
 • Base for kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje (2.000 m2)
 • Plejeboliger (5.000 m2)
 • Tryghedsboliger (6.500 m2)
 • Kollegie-/studieboliger (3.000 m2)

Med de ovenstående anvendelser skal udviklingsplanen sætte en ramme og konkretisere visionen for hvilke aktiviteter der skal forme området i fremadrettet.

I det foreløbige arbejde med udviklingsplanen er der sat fokus på følgende fire hovedgreb, som er centrale principper og fokusområder. Arbejdet med de fire hovedgreb vil blive taget op løbende i processen og borgerinddragelsen.

De 4 hovedgreb for udviklingsplanen

Et væsentligt fokusområde for udviklingsplanen er at forbedre de nuværende forhold for bløde trafikanter i området, hvor der er en række faktorer der i dag gør at det opleves usikkert at færdes på cykel og til fods særligt på Ny Vestergårdsvej. Dels pga. vejens indretning men også til dels pga. erhvervskørsel med fx lastbiler.

Transformation fra et lukket industri- og erhvervsområde til en mere tilgængelig bydel med nye aktiviteter.

Ny identitet og arkitektonisk karakter, der giver området en ny historie og sætter området på det mentale landkort med positive associationer og fortællinger om Værløse.

Området bærer i dag præg af meget beton og asfalt på arealerne mellem bygningerne. Der er derfor et ønske om at området i fremtiden fremstår grønt og levende, med bede og byrum som kan bidrage med bynatur til området og gøre det mere imødekommende.

Borgerinddragelse 2023

Mødet blev optaget og kan ses nederst på denne side. Her finder du også de slides der blev brugt på mødet samt referat af samme.

I marts måned 2023, blev der tilrettelagt 4 dialogmøder, hvor særlige interessenter havde lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere det foreløbige arbejde, samt høre om de foreløbige fokusområder projektet rummer. De særlige interessentgrupper bestod af:

 • Grundejere i erhvervsområdet.
 • Erhvervsdrivende i erhvervsområdet.
 • Grundejerforeninger, Boligforeninger i de tilstødende arealer.
 • Relevante foreninger og interesseorganisationer i Furesø Kommune.

I april måned 2023 blev der tilrettelagt to workshops særligt målrettet naboer i området. I disse workshops arbejdede deltagerne med temaet: Byrum, identitet og arkitektur den 17. april 2023 fra kl. 17.30-20.00. Den 24 april 2023 fra 17.30-20.00 var temaet: Mobilitet og trafikale opmærksomhedspunkter. Der var 18 deltagere til det første møde og 24 deltagere til møde nr 2. Begge møder blev afholdt i udviklingsområdet på adressen Ny Vestergårdsvej 21.

 

 

I starten af maj måned blev Planværkstedet etableret i forbindelse med det arbejde der er i gang med en udviklingsplan for Værløse Bymidte. Projektet med fokus på udviklingen af Ny Vestergårdsvej, gæstede derfor Planværkstedet på udvalgte dage. Her blev der bl.a. afholdt byvandringer og borgere kunne få information om projektet samt bidrage med deres personlige perspektiv til "værkstedsfolkene" der var til stede på Værløse Bymidte.

 

I december måned afholdtes der påny en offentlighedsfase, hvor udviklingsplanen blev udstillet i Galaksen (kommunens kulturhus, beliggende i Værløse bymidte). I denne udstilling kunne man dykke ned i forslaget til udviklingsplanen, som var udstillet på store plancher illustrerende bl.a. den fremtidige situationsplan for området og dets 4 delområder. Udstillingen havde åbent fra den 11. december til den 21. december.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback