Skip til hoved indholdet

Deltag i workshop om Værløse Bymidte

Den 23. marts kan du være med til at udvikle Værløse Bymidte i en grønnere og mere bæredygtig retning.

Den 23. marts kan du være med til at udvikle Værløse Bymidte i en grønnere og mere bæredygtig retning. Kom med dine ideer og input til udviklingen af en fremtidssikret bymidte som et mangfoldigt mødested.

Flere boliger, grønne byrum og mere bynatur skal være med til at tiltrække nye borgere, flere butikker og sikre en attraktiv og levende bymidte.

Workshoppen er torsdag den 23. marts kl. 16.30-18.00 i Multisalen på Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse. Alle er velkomne. Men husk at tilmelde dig.

Tilmeld dig senest den 20. marts.

Læs mere på furesoe.dk/byudvikling/

 

Bymidten udvikler sig

Bymidten har i de seneste år udviklet sig med enkelte boligbyggerier og mindre renoveringer af beplantning, ophold og legepladser.
En ny udviklingsplan skal beskytte bymidtens eksisterende kvaliteter og samtidig sikre et fundament og gode rammer for udviklingen af en levende bymidte med et mangfoldigt og rigt handels- og kulturliv.

Bæredygtigt byggeri, flere moderne og attraktive boliger i et varieret udbud af forskellige boligtyper rettet mod alle aldersgrupper i harmoni med de eksisterende arkitektoniske og topografiske kvaliteter. Fortætning med flere boliger i stationsnære områder er en central strategi for at skabe sunde og bæredygtige byer, der bl.a. kan nedbringe transportbehovet og udledningen af CO2.
I udviklingsplanen fokuseres også på at forme fremtidens bymiljø, der skaber rammerne for et sundt og aktivt hverdagsliv med øget livskvalitet. Mere bynatur og flere grønne byrum skal derfor være med til at forskønne og berige bymidten med grønne oaser og rekreative forbindelser, plads til leg og bevægelse samt skabe flere mødesteder og opholdsmuligheder. Her skal en bæredygtig livsstil være det oplagte valg.

Det skal være trygt og livsbekræftende at bo på i bymidten og her vægter vi relationerne på tværs af generationer, fordi vi ønsker at styrke såvel det enkelte menneske som fællesskabet og sammenholdet.

Et tredje fokuspunkt er bymidtens stationsnære placering og muligheden for at etablere mobilitetshuse. Mobilitetshuse er næste generation af parkeringshuse, der nytænker og rummer andre funktioner end blot parkering. Derved opstår et dynamiske knudepunkt, der byder på forskellige aktiviteter og services. Her bidrager bilerne til bylivet, og skaber nye muligheder for erhvervslivet.

Første udkast og endelig godkendelse

Inden sommeren 2023 forventes første udkast af udviklingsplanen klar til at blive præsenteret på et borgermøde, hvor alle er velkomne. I udkastet til udviklingsplanen vil der blandt være forslag til placering af nye boliger, indretning af bymidtens byrum samt ideer til placering af mobilitetshuse.
Hen over efteråret tilrettes planen inden den forventes klar til politisk godkendelse ultimo 2023. Efterfølgende fortsætter den videre planlægningsproces med blandt andet lokalplanlægning for de enkelte delområder og delprojekter.

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback