Skip til hoved indholdet

Udvikling af Værløse bymidte

En grønnere og mere bæredygtig bymidte Udviklingen af Værløse Bymidte fortsætter

Borgerinddragelse i udviklingen af Værløse Bymidte

Tirsdag den 19. september kl. 16:30 – 18:00 blev der afholdt borgerinddragede workshop i Multisalen på Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse. Til denne workshop blev der blandt andet præsenteret en Idé Bank, som er konstrueret på baggrund af forårets input via Planværkstedet og andre workshops i forbindelse hermed. Der var også mulighed for at høre den politiske vision for bymidtens udvikling samt at kvalificere hvordan bymidtens kan omdannes med grønne lommer, legepladser og nye stier m.m.

Et af de videregående initiativer baseret på disse workshops er den nedenstående Ide-generator hvor borgere kan bidrage med deres bud og ideer om Bymidtens fremtidige udvikling ved at benytte det interaktive kort.

Proces for udviklingsplanen

Klik på de enkelte datoer på den interaktive tidslinje for yderligere information

April

Idegeneratoren oprettes og modtager løbende input fra kommunens borgere.

April

Idegeneratoren oprettes og modtager løbende input fra kommunens borgere.

Maj

Åbent byplansværksted afholdes på bymidten.

Maj

Åbent byplansværksted afholdes på bymidten.

Juni

Borgermøde blev afholdt med orientering om udviklingsplanens fremtidige forløb.

Juni

Borgermøde blev afholdt med orientering om udviklingsplanens fremtidige forløb.

Ultimo 2023

Udviklingsplanen forventes at godtages politisk.

Ultimo 2023

Udviklingsplanen forventes at godtages politisk.

Udvikling af Værløse bymidte

Bymidten har i de seneste år udviklet sig med enkelte boligbyggerier og mindre renoveringer af beplantning, ophold og legepladser.
En ny udviklingsplan skal beskytte bymidtens eksisterende kvaliteter og samtidig sikre et fundament og gode rammer for udviklingen af en levende bymidte med et mangfoldigt og rigt handels- og kulturliv.

Bæredygtigt byggeri, flere moderne og attraktive boliger i et varieret udbud af forskellige boligtyper rettet mod alle aldersgrupper i harmoni med de eksisterende arkitektoniske og topografiske kvaliteter. Fortætning med flere boliger i stationsnære områder er en central strategi for at skabe sunde og bæredygtige byer, der bl.a. kan nedbringe transportbehovet og udledningen af CO2.
I udviklingsplanen fokuseres også på at forme fremtidens bymiljø, der skaber rammerne for et sundt og aktivt hverdagsliv med øget livskvalitet. Mere bynatur og flere grønne byrum skal derfor være med til at forskønne og berige bymidten med grønne oaser og rekreative forbindelser, plads til leg og bevægelse samt skabe flere mødesteder og opholdsmuligheder. Her skal en bæredygtig livsstil være det oplagte valg.

Det skal være trygt og livsbekræftende at bo på i bymidten og her vægter vi relationerne på tværs af generationer, fordi vi ønsker at styrke såvel det enkelte menneske som fællesskabet og sammenholdet.

Et tredje fokuspunkt er bymidtens stationsnære placering og muligheden for at etablere mobilitetshuse. Mobilitetshuse er næste generation af parkeringshuse, der nytænker og rummer andre funktioner end blot parkering. Derved opstår et dynamiske knudepunkt, der byder på forskellige aktiviteter og services. Her bidrager bilerne til bylivet, og skaber nye muligheder for erhvervslivet.

Første udkast og endelig godkendelse

Inden sommeren 2023 forventes første udkast af udviklingsplanen klar til at blive præsenteret på et borgermøde, hvor alle er velkomne. I udkastet til udviklingsplanen vil der blandt være forslag til placering af nye boliger, indretning af bymidtens byrum samt ideer til placering af mobilitetshuse.
Hen over efteråret tilrettes planen inden den forventes klar til politisk godkendelse ultimo 2023. Efterfølgende fortsætter den videre planlægningsproces med blandt andet lokalplanlægning for de enkelte delområder og delprojekter.

Idégenerator - bidrag med dine idéer lige her

Vi samler idéer til udviklingsplanen og vil gerne høre, hvilke drømme du har for området. Klik på knappen herunder og indtast din idé med titel og evt. beskrivelse. Alle indtastede idéer vil blive vist på kortet neden for. OBS! Skriv ikke personfølsomme oplysninger i kortet. Informationen bliver offentlig tilgængelig lige her på siden

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback