INDSLAG fra TV2 Lorry fangede flyvestationen i Værløse midt i transformationen af de 430 nye boliger, der bliver bygget i Sydlejren.
 • Fra teltlejr og militær flyvestation til moderne by- og naturområde

  Ved Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges som militært område, og i 2008 forlod Forsvaret området.

  I en regeringsaftale fra august 2013 blev ejerskabet til Flyvestationen overdraget til Naturstyrelsen, Freja ejendomme og Nationalmuseet, mens Forsvaret beholder et mindre område.

  Flyvestationens overgang fra et militært til et civilt område har stor betydning for Furesø Kommune, da Flyvestationen dels kommer til at huse omkring 750 nye boliger i Laanshøj og i Sydlejren, dels udgør et stort og markant rekreativt naturområde i kommunen.

 • Historien

  Flyvestationens historie tog sin begyndelse som militær teltlejr omkring 1910, hvor 3.000 mand hver sommer blev indkaldt til to måneders undervisning i militære fag. Soldaterne boede i 10-mands telte. I 1920’erne blev lejren ombygget til flyveplads for hærens flyvetropper og i 1930’erne udbygget til flyveplads, og et større areal inddraget. I 1952 anlægges startbanen og Flyvestation Værløse er en realitet.

  Flyvestation Værløse var indtil 2004 en operativ flyvestation med Forsvarets tre værn inkorporeret: Hæren, Flyvevåbenet og Søværnet. Ved Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges som militært område, og i 2008 forlod Forsvaret området.

  I en regeringsaftale fra august 2013 blev ejerskabet til Flyvestationen overdraget til Naturstyrelsen, Freja ejendomme og Nationalmuseet, mens Forsvaret beholder et mindre område.

  Hvis du er blevet nysgerrig og ønsker at vide mere om områdets historie, kan du downloade app'en Useeum.

   

   

Billede fra Flyvestationen
Overblik over flyvestationsområdet