Skip til hoved indholdet
    Hjem Vær med Udvikling af Furesø Flyvestation Værløse Flyvestationen - natur og rekreative oplevelser

Flyvestationen - natur og rekreative oplevelser

Flyvestationen - natur og rekreative oplevelser I den sydvestlige del af Furesø Kommune ligger den tidligere Flyvestation Værløse. Et område på mere end 500 hektar, der emmer af historie og indbyder til oplevelser i storslået natur.

Furesø Kommune ønsker, at Flyvestationen bliver et nyt sted, man besøger, når man vil opleve naturen og have mulighed for at gøre det på en aktiv måde. Flyvestationen er drømmen om et unikt sted med mangfoldige muligheder for naturelskere, aktive sportsudøvere og for dem med hang til kulturen. Fantasien og drømmene tager uvilkårligt på himmelflugt, når man sætter fod på Flyvestationen. Himmelhvælvet, vidderne og landskabets unikke karakter og Flyvestationens særlige kulturhistorie giver plads til at tænke stort. Området kan også kaldes ”Drømmestationen”, da fantasien og drømmene uvilkårligt bliver sluppet løs på stedet

 

Flyvestationen

Furesø Kommune er en grøn kommune, og Flyvestationen spiller en særlig rolle i det samlede naturbillede i Furesø, idet området, som følge af anvendelsen som flyvestation har været friholdt for opvækst af træer og buske og derfor primært udgøres af store åbne græsarealer. Det flade sletteområde blev, ved etableringen af startbanen, udvidet, således at dele af den oprindelige Bringe Mose er fyldt op og planeret.

I Kommuneplan 2017 er Flyvestationen udpeget som hhv. et værdifuldt landskab, et større sammenhængende landskab og som ét samlet kulturmiljø. Hovedformålet med disse udpegninger er at sikre, at Flyvestationens særlige landskabelige og kulturhistoriske værdier bevares.

Bygning 77 nord for Det grønne støttepunkt er taget i brug af Furesø Kommune til grøn aktivering og naturpleje, og af Hjortøgaardgruppen som naturcenter. Kommunen har gennem en årrække stået for istandsættelse og drift af bygningen og for midler til en naturvejleder, der holder til i bygningen. 

Det er dog Naturstyrelsen, der ejer store dele af den tidligere flyvestation og som kan udleje Flyvestationen til forskellige arrangementer som f.eks. motionsløb.

Furesø Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening indsendt et forslag til fredning af Præstesø, Laanshøj samt en del af Søndersø til Fredningsnævnet for København.

Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets naturværdier, at sikre områdets landskabelige, biologiske, kulturhistoriske og geologiske kvaliteter, at sikre og forbedre offentlighedens adgang, samt at sikre og udvikle områdets rekreative kvaliteter.

Fredningsforslaget reviderer og udvider den eksisterende fredning med ca. 75 ha. De nye områder omfatter primært beskyttede naturområder som overdrev, sø, eng, mose samt skovarealer, og indeholder levesteder for sjældne arter som fx markfirben og rørhøg.

De grønne arealer syd for Laanshøj ligger i direkte forbindelse med den store slette og de øvrige naturområder på flyvestationen, og fredningen vil derfor være med til at sikre en fortsat sammenhæng for naturen i området.

De befæstede arealer foran hangarerne i Sydlejren danner sammen med rullevejen op til det grønne støttepunkt, til Laanshøj og til området foran Hangar 46 (Nationalmuseets hangar) en sammenhængende Kultur- og Fritidsakse på Flyvestationen. Kultur- og Fritidsaksen har indgået som et centralt element i de sidste 10 års planlægningsmæssige overvejelser for Flyvestationen. På nedenstående kort fremgår Kultur- og Fritidsaksens og dens tre forskellige dele.

Formålet med udpegningen af aksen er, at skabe mulighed for at det åbne landskab kan fastholdes som et landskabsområde, mens startbaner, rullebaner og de tilstødende bygninger kan udnyttes til nye, rekreative muligheder.

Aksen ønskes udviklet med to ankerpunkter i hhv. Sydlejren omkring genanvendelsen af Hangar 2 og i Det grønne støttepunkt med udgangspunkt i Nationalmuseets Hangar 46 og Naturstyrelsens Hangar 72.

Hangar 46 er Nationalmuseets åbne magasin på Flyvestation Værløse, som indeholder tungt, militært udstyr fra perioden 1950 og frem. Her er Leopard-kampvogn, pansrede mandskabsvogne, haubitser, jeeps og Nimbus-motorcykler.

Aksens to ankerpunkter bindes sammen af asfaltstriberne på de omkringliggende arealer på tværs af området samt af landingsbanen. Bevarelse og opgradering af de befæstede stier på tværs og af landingsbanen vil give endnu bedre muligheder for aktiviteter på hjul – for udøvere på rulleskøjter, rulleski, skateboards og løbehjul ligesom det vil betyde forbedrede muligheder for at cykle i området, både som pendling, rekreation og sport. I samarbejde med foreninger og organisationer arbejder Furesø Kommune på at rejse fondsmidler til realisering af initiativer på aksen.

I Kommuneplan 2017 defineres den vestlige del af Sletten som et aktivitetslandskab. Det betyder, at der i dette område gives mulighed for flere forskellige fritidsaktiviteter, der evt. kræver en landzonetilladelse og potentiel en form for friluftsanlæg. Eksempelvis har Airwave paraglidning klub fået tilladelse til at flyve med para- og hangglidere, og ved Sydlejren med udgangspunkt i shelter 331 har Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i 2017 besluttet, at Elektroflyveklubben af 1987 (EFK87) kan få tilladelse til at flyve med modelfly på nærmere vilkår.

Området på den tidligere Flyvestation Værløse byder på et væld af historiske spor og oplevelser. Det drejer sig bl.a. om de fem store bevaringsværdige hangarer fra 1930’erne, der afgrænser Sydlejren mod de store slettearealer omkring landingsbanen. Én af disse hangarer er Hangar 2.

Hangar 2 er opført i 1937 og ombygget i 1967, hvor den bl.a. blev forhøjet, så den kunne bruges til søværnets helikoptere.

I forbindelse med renoveringen af hangaren i 2017 er bl.a. den gammelkendte grønne farve erstattet med den oprindelige gule farve. Den gule farve er nøje valgt på baggrund af en såkaldt farvemikroskopi, der betyder, at hangaren nu får sin originalfarve igen. Som en del af renoveringen har Hangar 2 også fået nye vinduer, og en ny portdug.

I foråret 2018 tog foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar så den ny-renoverede hangar i brug i et samarbejde med Furesø Museer. Formålet med foreningen er igennem bevarelse af en historisk hangar at skabe et formidlingscenter for flyvestationens historie i samarbejde med Furesø Museer samt at etablere et åbent arbejdende værksted for restaurering af veteranfly med historisk tilknytning til den militære historie.

Hangaren har allerede dannet ramme om flere arrangementer bl.a. et Fly In arrangement i 2016, hvor Furesø Museer holdt pilotskole for børnene og senest i 2018, hvor Store Flyvedag og Store Cykel– og Rulledag tog udgangspunkt i og omkring Hangar 2.

Udover at fungere som åben formidlingshangar for Flyvestationens historie er det også planen, at sidebygningen på Hangar 2 bliver stillet til rådighed for alle foreninger i Furesø Kommune. Hensigten er således, at lokalerne i den østlige sidebygning kommer til at indgå i kommunes lokalebooking system på lige fod med øvrige foreningslokaler i Furesø.

Hangar 2 ligger i den sydlige del af Flyvestationen og nås fint til fods eller på cykel fra Jonstrup.
Er du i bil, er der adgang fra Jonstrup ad Jonstrupvej eller fra Måløv Vest ad Jungshølvej og Bringevej.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback