Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Udvikling og hjælp til din virksomhed Erhvervs- og handelsforeninger Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en privat forening, hvis formål er at agere som et upolitisk bindeled mellem erhvervsliv, industri, detailhandel og offentlige myndigheder. Furesø Erhvervsforening afholder en lang række arrangementer herunder meget populære netværksmøder.

Formål

Foreningen har til formål at virke som et upolitisk bindeled mellem Furesø kommunes erhvervsliv, industri og detailhandel og offentlige myndigheder, samt at deltage i erhvervsfremmende aktiviteter, herunder kurser og lignende. Foreningens formål er tillige på medlemmernes vegne at være forhandlingsorganisation, der har ret til at udtale sig i ethvert anliggende, der vedrører såvel erhvervsliv som kommune, herunder oprettelse af nye erhvervsvirksomheder, forskønnelse af byen, anlæg af veje, centre med videre.

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages enhver, der har relation til erhvervslivet i Furesø Kommune og/eller driver erhvervsvirksomhed eller lignende i Furesø Kommune. Der kan optages foreninger, hvis særkende er, at disses medlemmer driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Furesø Kommune. Sådanne foreninger kan indmeldes kollektivt. Furesø Kommune kan optages som medlem. Tidligere erhvervsaktive kan optages som passive medlemmer. 

Repræsentant i Furesø Erhvervskontaktudvalg

Furesø Erhvervsforening er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Furesø. Læs mere om Furesø Erhvervskontaktudvalg.

Mere information

Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervskontaktudvalg

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback