Furesø Erhvervsforening

Furesø Erhvervsforening er en privat forening, hvis formål er at agere som et upolitisk bindeled mellem erhvervsliv, industri, detailhandel og offentl…

Furesø INDUSTRI

Furesø INDUSTRI arbejder for at forbedre erhvervslivets rammevilkår i Furesø Kommune. Furesø INDUSTRI beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæ…

Centerforeningen Farum Bytorv

Privat forening for erhvervslivet ved Farum Bytorv.

Centerforeningen Værløse Bymidte

Privat forening for erhvervslivet ved Værløse Bymidte.