Skip til hoved indholdet

Furesø INDUSTRI

Furesø INDUSTRI arbejder for at forbedre erhvervslivets rammevilkår i Furesø Kommune. Furesø INDUSTRI beskæftiger sig primært med byplan, miljø, beskæftigelse, erhvervspolitik og indkøbspolitik. Dette gøres i et tæt samarbejde med kommunen, som foreningen har et langt og godt samarbejde med – både på politisk plan og på embedsmandsplan. En af foreningens mærkesager er afskaffelse af dækningsafgiften.

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, såvel overfor offentlige myndigheder som i andre henseender. I særlige tilfælde kan enkelte medlemmer eller enkelte grupper af medlemmer støttes. Foreningen er upolitisk.

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages virksomheder, der er beliggende i Furesø Kommune, og andre virksomheder, som er interesseret i at samarbejde om løsning af fælles problemer.

Repræsentant i Furesø Erhvervskontaktudvalg

Furesø INDUSTRI er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Furesø. 

Mere information

Yderligere information

Læs mere om Furesø INDUSTRI.

Furesø Erhvervskontaktudvalg

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback