Byggeaffald skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler i affaldsbekendtgørelsen.

Bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i 1930’erne frem til midten af 1980´erne, kan indeholde stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner. Klorparaffiner er benyttet helt frem til 2001.

Farligt affald, PCB- eller blyholdigt affald og termoruder skal altid udsorteres og må ikke blandes med det øvrige byggeaffald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald sker via Byg og Miljø.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15