• 4 ugers sygefraværssamtale

  Virksomheden skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.  

  Samtalens indhold

  Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Du må som arbejdsgiver ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. 

  Fastholdelsesplan og mulighedserklæring

  Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner.

  Jobcentrets opfølgning på sygefravær

  Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen

  Fokus på mulighederne

  Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

  I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

  Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Fast track

  Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en længerevarende sygemelding (længere end 8 uger).

  Anmodes der om fast track-behandling indkalder jobcentret til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

  Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber tidligt i forløbet, og det kan i mange tilfælde mindske de menneskelige og økonomiske konsekvenser for virksomhed og medarbejder.

  Den sygemeldte medarbejder kan rette direkte henvendelse til jobcentret inden for 5 uger fra første sygedag.

  Virksomheder skal anmode om fast track-behandling via NemRefusion.

 • 8 ugers opfølgningssamtale

  Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen


  Fokus på mulighederne

  Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

  I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
  Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  Yderligere information
  Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.

 • Fastholdelsesplan

  Hvornår anvendes fastholdelsesplaner? 

  Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Dog har virksomheden ret til at afslå anmodningen.

  Formål og indhold

  Formålet med fastholdelsesplanen er, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Men planen kan også med fordel tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau.

 • Jobafklaringsforløb

  Stærkere arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde

  Jobcentret skal revurdere alle sygedagpengesager efter 5 måneder (ekskl. arbejdsgiverperioden). Kan en sygemeldt medarbejder ikke få forlænget sin sygedagpengesag efter 5 måneders sygdom tilbyder jobcentret et skræddersyet jobafklaringsforløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen kan vende tilbage i job.

  Nedsat refusion ved jobafklaring

  Arbejdsgiveren modtager nedsat refusion ved jobafklaringsforløb.

  Med den kortere tidsfrist på 5 måneder - og nedsat refusion ved jobafklaringsforløb - er det vigtigt, at virksomheden hurtigt kommer med forslag og muligheder for fastholdelse - specielt for de medarbejdere, som risikerer langvarige og komplekse sygemeldinger.

 • Rundbordssamtaler

  Rundbordssamtaler øger muligheden for at fastholde sygdomsramte medarbejdere i jobbet

  Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.

  Idéer og løsninger bliver til en konkret handlingsplan

  Ved rundbordssamtalen samles alle relevante personer (f.eks. medarbejderen, tillidsrepræsentant, faglig konsulent, jobcenterkonsulent, arbejdsgiver og evt. egen læge) med hver deres faglige kompetence for at skabe idéer og holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i virksomheden samt undgå eller afkorte sygemeldingen.

  Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som typisk forløber sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

  Rundbordssamtaler skal være frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Fastholdelseskonsulent

Torsten Balslev

Hvedemarken 3-5
3520 Farum

Tlf.: 2567 0717
Mail: toba@furesoe.dk