Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Ansatte og rekruttering Forebyg sygdom og fravær Sygefravær - Opfølgning

Sygefravær - Opfølgning

Formålet med opfølgning og tilbud under sygefravær er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Virksomheden skal indkalde sygemeldte medarbejdere til sygefraværssamtale senest 4 uger fra første sygedag.  

Samtalens indhold

Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad virksomheden kan gøre for at bakke op. Du må som arbejdsgiver ikke spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet. 

Fastholdelsesplan og mulighedserklæring

Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og/eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af medarbejderens konkrete arbejdsfunktioner.

Jobcentrets opfølgning på sygefravær

Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen

Fokus på mulighederne

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en længerevarende sygemelding (længere end 8 uger).

Anmodes der om fast track-behandling indkalder jobcentret til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen er modtaget.

Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber tidligt i forløbet, og det kan i mange tilfælde mindske de menneskelige og økonomiske konsekvenser for virksomhed og medarbejder.

Den sygemeldte medarbejder kan rette direkte henvendelse til jobcentret inden for 5 uger fra første sygedag.

Virksomheder skal anmode om fast track-behandling via NemRefusion.

Jobcentret kontakter virksomheden i forbindelse med opfølgningssamtalen


Fokus på mulighederne

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte virksomheden i forbindelse med jobcentrets første samtale med den sygemeldte medarbejder. Samtalen afholdes senest 8 uger fra første fraværsdag.

I forbindelse med opfølgningen vurderer jobcentret blandt andet muligheden for en delvis raskmelding og eventuel deltagelse i aktive tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Formålet med jobcentrets opfølgning og tilbud er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Yderligere information
Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Furesø.

Hvornår anvendes fastholdelsesplaner? 

Hvis den sygemeldte medarbejder ikke forventes at vende tilbage inden for 8 uger fra første sygedag, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at virksomheden og medarbejderen sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. Dog har virksomheden ret til at afslå anmodningen.

Formål og indhold

Formålet med fastholdelsesplanen er, at medarbejderen kan vende hurtigere tilbage til jobbet end ellers. Typisk vil man i planen fokusere på redskaber, opgaver og arbejdstid og eksempelvis foreslå, at medarbejderen i en periode varetager jobfunktioner i virksomheden, som er mindre belastende. Men planen kan også med fordel tage højde for, hvad der skal ske på det mere personlige og kollegiale niveau.

Stærkere arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde

Jobcentret skal revurdere alle sygedagpengesager efter 5 måneder (ekskl. arbejdsgiverperioden). Kan en sygemeldt medarbejder ikke få forlænget sin sygedagpengesag efter 5 måneders sygdom tilbyder jobcentret et skræddersyet jobafklaringsforløb, der udvikler arbejdsevnen, så medarbejderen kan vende tilbage i job.

Nedsat refusion ved jobafklaring

Arbejdsgiveren modtager nedsat refusion ved jobafklaringsforløb.

Med den kortere tidsfrist på 5 måneder - og nedsat refusion ved jobafklaringsforløb - er det vigtigt, at virksomheden hurtigt kommer med forslag og muligheder for fastholdelse - specielt for de medarbejdere, som risikerer langvarige og komplekse sygemeldinger.

Rundbordssamtaler øger muligheden for at fastholde sygdomsramte medarbejdere i jobbet

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation.

Idéer og løsninger bliver til en konkret handlingsplan

Ved rundbordssamtalen samles alle relevante personer (f.eks. medarbejderen, tillidsrepræsentant, faglig konsulent, jobcenterkonsulent, arbejdsgiver og evt. egen læge) med hver deres faglige kompetence for at skabe idéer og holdbare løsninger, der kan fastholde medarbejderen i virksomheden samt undgå eller afkorte sygemeldingen.

Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale, som typisk forløber sådan, at medarbejderen med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for medarbejderens fremtidige arbejdssituation.

Rundbordssamtaler skal være frivillige og er underlagt tavshedspligt.

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Fastholdelseskonsulent

Stiager 2
3500 Værløse
toba@furesoe.dk

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback