Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

 • Regler for nye vejbump, vejchikaner og lign.

  Man må ikke foretage ændringer på vejen uden vejmyndighedens tilladelse.

  Hvis man ønsker at etablere bump/chikaner på en vej, skal man kontakte Vej og Park, som i samråd med politiet vil vurdere, om der er et behov, og hvilke foranstaltninger, der kan komme på tale.

  Vurderer vi, at der er behov for det, kommer henvendelsen på listen over steder, hvor borgerne ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger. Listen optræder i Furesø Kommunes Trafikplan og bliver hvert år suppleret med de nye henvendelser.

  Miljø-, Plan- og Teknikudvalget tager én gang om året stilling til, hvor stort budgettet til disse projekter skal være, og hvilke projekter der skal prioriteres.

 • Har du idéer til forbedring af trafiksikkerheden?

  Hvis du har input til, hvor og hvordan vi kan forbedre trafiksikkerheden, hører vi gerne fra dig. Send en mail på bme@furesoe.dk

 • Klipning af hæk og beplantning vigtigt for trafiksikkerheden

  Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning, så den ikke breder sig ud over vej, cykelsti og fortovsareal foran din ejendom.

  Klipning af hæk og beplantning

  Du skal foretage din beskæring til en højde på 2,8 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane, og så beplantningen kun er på dit private areal.

  Læs mere om reglerne for klipning af hække og renholdelse af fortove.

Vejarbejde, Ballerupvej
Nyhed

Vejarbejde på Ballerupvej i januar

Vestforbrænding går i gang med at udvide fjernvarmenettet og lægge fjernvarmerør i Værløse. Det betyder, at der er gravearbejde langs Ballerupvej og K…

Radarer På Lyssignal
Nyhed

Vi arbejder på lysreguleringen ved Søndersøskolen

Oplever du at sidde i kø frem mod lyskrydset? Så er der håb forude.

70 Kmt Skilt COLOURBOX13721108
Nyhed

Vi sænker farten på Slangerupvej

Vær opmærksom på ændret hastighedsbegrænsning, når du kører ad Slangerupvej.

Busvendeplads oktober 2022, Laanshøj
Nyhed

Anlægsarbejder i Laanshøj: Ny busvendeplads, 2-1 vej på Sandet og bump

Fra den 14. november til midten af marts 2023 vil der være vejarbejde i Laanshøj.

Del: