Tegning af frihøjde
Krav til frihøjde
Forpligtigelser som grundejer

Som grundejer skal man selv holde fortovet fri for ukrudt, og grene der hænger ind over. Kommunen har ansvar for at holde kørebaner, cykelstier og offentlige p-pladser rene.

 • Sådan klipper du din hæk ud til fortovet

  Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.

  Det er et krav af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også dine andre medborgere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde.

  • Der skal være en frihøjde over fortov og cykelsti på 2,8 m.
  • Frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m.
  • Gadelyset må ikke være dækket af større træer.
  • Ligeledes skal skilte, brandhaner, lygtestandere og teknikskabe klippes fri af beplantning, så de er tydelige og tilgængelige.
  • Omkring belysningsmaster skal der være frit tilgængeligt 10 cm over og under betjeningslugen.
  • Hvis lugen vender væk fra vejen, skal der beskæres 60 cm væk fra betjeningslugen.
  • Vender betjeningslugen mod vej, skal den være frit tilgængelig.

  Ved plantning af ny hæk eller anden beplantning mod vej

  Du skal være opmærksom på, at der oftest er regler for dette i den lokalplan, der gælder for din ejendom.

  Hækken skal plantes min.  30 cm. inde på egen grund, så den kan holdes inden for matriklen når den vokser til.

   

 • Sådan holder du fortovet rent

  Når du skal gøre dit fortov rent, skal du blandt andet:
  •Fjerne ukrudt
  •Feje arealer med fast belægning
  •Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende
  •Holde trapper til ejendommen rene
  •Holde rabatter og nedløbsriste i vejkanten rene

 • Særligt for private fællesveje

  Grundejere med vej-ret til private fællesveje og stier har de samme pligter, der er nævnt ovenfor og skal derudover holde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen rene.

 • Snerydning

  Grundejer har pligt til at:

      • rydde fortov og sti ud for ejendommene
      • træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti.

  Læs mere om snerydning i Furesø Kommune

  Søg efter udbydere af snerydning i Furesø (Google-søgning)

Furesø Borgertip

Er gadelyset gået ud, ser du huller i vejen, eller oplever du utrygge hændelser i Furesø Kommune?

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17