Skip til hoved indholdet

Dit ansvar som grundejer

Forpligtigelser som grundejer Som grundejer skal man selv holde fortovet fri for ukrudt, og grene der hænger ind over. Kommunen har ansvar for at holde kørebaner, cykelstier og offentlige p-pladser rene.

Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.

Det er et krav af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også dine andre medborgere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde.

 • Der skal være en frihøjde over fortov og cykelsti på 2,8 m.
 • Frihøjden over kørebanen skal være 4,2 m.
 • Gadelyset må ikke være dækket af større træer.
 • Ligeledes skal skilte, brandhaner, lygtestandere og teknikskabe klippes fri af beplantning, så de er tydelige og tilgængelige.
 • Omkring belysningsmaster skal der være frit tilgængeligt 10 cm over og under betjeningslugen.
 • Hvis lugen vender væk fra vejen, skal der beskæres 60 cm væk fra betjeningslugen.
 • Vender betjeningslugen mod vej, skal den være frit tilgængelig.

Ved plantning af ny hæk eller anden beplantning mod vej

Du skal være opmærksom på, at der oftest er regler for dette i den lokalplan, der gælder for din ejendom.

Hækken skal plantes min.  30 cm. inde på egen grund, så den kan holdes inden for matriklen når den vokser til.

Når du skal gøre dit fortov rent, skal du blandt andet:

 • Fjerne ukrudt
 • Feje arealer med fast belægning
 • Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende
 • Holde trapper til ejendommen rene
 • Holde rabatter og nedløbsriste i vejkanten rene

Grundejere med vej-ret til private fællesveje og stier har de samme pligter, der er nævnt ovenfor og skal derudover holde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom til midten af kørebanen rene.

Grundejer har pligt til at:

 • Rydde fortov og sti ud for ejendommene
 • Træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback