Skip til hoved indholdet

Trafiksikkerhed

Furesø Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder for at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

Trafiksikkerhed

Man må ikke foretage ændringer på vejen uden vejmyndighedens tilladelse.

Hvis man ønsker at etablere bump/chikaner på en vej, skal man kontakte Vej og Park, som i samråd med politiet vil vurdere, om der er et behov, og hvilke foranstaltninger, der kan komme på tale.

Vurderer vi, at der er behov for det, kommer henvendelsen på listen over steder, hvor borgerne ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger. Listen optræder i Furesø Kommunes Trafikplan og bliver hvert år suppleret med de nye henvendelser.

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget tager én gang om året stilling til, hvor stort budgettet til disse projekter skal være, og hvilke projekter der skal prioriteres.

Hvis du har input til, hvor og hvordan vi kan forbedre trafiksikkerheden, hører vi gerne fra dig.

Send en mail på bme@furesoe.dk

Som grundejer har du pligt til at beskære din beplantning, så den ikke breder sig ud over vej, cykelsti og fortovsareal foran din ejendom.

Klipning af hæk og beplantning

Du skal foretage din beskæring til en højde på 2,8 meter over fortov og 4,20 meter over kørebane, og så beplantningen kun er på dit private areal.

Læs mere om reglerne for klipning af hække og renholdelse af fortove.

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback