Skip til hoved indholdet

Klagevejledning

Vil du klage over en afgørelse, som er truffet i kommunen om hjælp til fx personlig pleje eller træning, skal du sende din klage til den enhed, der har truffet afgørelsen, fx Visitationen eller Genoptræningscentret. Når din klage er modtaget, vil kommunen genvurdere afgørelsen, og hvis du ikke får medhold i din klage, vil den blive sendt til Ankestyrelsen.

Efter du har modtaget din afgørelse, har du 4 uger til at klage, og efter modtagelsen af klagen har kommunen 4 uger til at genvurdere sagen.

Hvis du ønsker at klage over manglende eller sen levering af hjælp til fx rengøring eller personlig pleje eller over, at hjælpen ikke lever op til det forventede niveau, kan du klage til nærmeste leder af den enhed, der leverer hjælpen. Hvis du har valgt en privat leverandør, skal du klage til denne leverandør. Dette gælder også for klager over personalets optræden

Hvis du ikke er tilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over: undersøgelse, sygeplejebehandling, træning, journalføring, information om og samtykke til behandling samt sundhedspersoners tavshedspligt

Du kan også klage over brud på dine patientrettigheder, fx kørsel til og fra træning og aktindsigt i din journal.

Du skal selv udfylde klageskema på www.borger.dk under Sundhed & Sygdom. Du kan vælge at klage over enten en eller flere navngivne sundhedspersoner eller over et behandlingssted, fx et plejehjem.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback