• Klage over afgørelser efter serviceloven

  Vil du klage over en afgørelse, som er truffet i kommunen om hjælp til fx personlig pleje eller træning, skal du sende din klage til den enhed, der har truffet afgørelsen, fx Visitationen eller Genoptræningscentret. Når din klage er modtaget, vil kommunen genvurdere afgørelsen, og hvis du ikke får medhold i din klage, vil den blive sendt til Ankestyrelsen.

  Efter du har modtaget din afgørelse, har du 4 uger til at klage, og efter modtagelsen af klagen har kommunen 4 uger til at genvurdere sagen.

 • Klage over levering af hjælp efter serviceloven

  Hvis du ønsker at klage over manglende eller sen levering af hjælp til fx rengøring eller personlig pleje eller over, at hjælpen ikke lever op til det forventede niveau, kan du klage til nærmeste leder af den enhed, der leverer hjælpen. Hvis du har valgt en privat leverandør, skal du klage til denne leverandør. Dette gælder også for klager over personalets optræden.

 • Sundhedsfaglig behandling eller brud på patientrettigheder

  Hvis du ikke er tilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget, kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over: undersøgelse, sygeplejebehandling, træning, journalføring, information om og samtykke til behandling samt sundhedspersoners tavshedspligt

  Du kan også klage over brud på dine patientrettigheder, fx kørsel til og fra træning og aktindsigt i din journal.

   

  Du skal selv udfylde klageskema på www.borger.dk under Sundhed & Sygdom. Du kan vælge at klage over enten en eller flere navngivne sundhedspersoner eller over et behandlingssted, fx et plejehjem.

Del: