• Hvem kan søge?

  Du kan søge om støtte hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige:

  • Der er ikke inden for en overskuelig fremtid udsigt til, at din funktionsevne forbedres.

  • Du vil i lang tid fremover have behov for hjælp til at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.

  • Normalt vil den lidelse, der nedsætter funktionsevnen, være en belastning resten af livet.

  Det betyder at du skal være færdigbehandlet.

  Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

  • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

  • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

  • er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

  Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

  Det er servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

 • Kan en anden søge for mig?

  Ja.

  Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket.

  Du kan også finde blanketten til fuldmagt her.

  Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og underskrives.

 • Hvad er personlige hjælpemidler?

  Et personligt hjælpemiddel kan fx være:

  • Diabeteshjælpemidler
  • Stomihjælpemidler
  • Inkontinenshjælpemidler (kateter, bleer mm.)
  • Kompressionsstrømper (ikke flystrømper)
  • Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj
  • Bandager og skinner
  • Proteser
  • Parykker
 • Skal jeg selv betale noget af prisen?

  Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

  Hvis vi bevilger dig et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt ikke betale noget selv, medmindre du ønsker et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har vurderet som bedst og billigst. I det tilfælde skal du selv betale den ekstra udgift.

  Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, kan du få et tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

  Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er desuden skattefri.

 • Må jeg købe hjælpemidlet inden afgørelsen?

  Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet inden du har modtaget en bevilling. Der kan dog være enkelte undtagelser.

 • Må jeg selv vælge leverandør?

  Ja.

  Hvis produktet er dyrere end den pris, vi kan indkøbe hjælpemidlet til ved den leverandør, vi har indgået indkøbsaftale med, skal du selv betale forskellen.

Har du brug for hjælpemidler til dit arbejde?

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen.

Hjælpemidler til kommunikation, syn og hørelse

Hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig betydelige læse- og/eller skrivevanskeligheder, nedsat kommunikationsevne, eller hvis du fx har svæ…

Svaner
Nyhed

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit ba…

Har du brug for personlig eller praktisk hjælp?

Her kan du læse om dine muligheder for at få hjælp i dit hjem, hvis det af fysiske, psykiske eller sociale årsager er vanskeligt for dig at klare de d…

Tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Nedenfor finder du tider for sagsbehandling på handicap- og ældreområdet

Kontakt

Kropsbårne hjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630
hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

Åbningstider

Mandag og tirsdag 10-12
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-14
Fredag 10-12