Skip til hoved indholdet

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler, eller kropsbårne hjælpemidler, sidder på kroppen eller er tæt på kroppen. De kan typisk ikke genbruges af andre efterfølgende. Det kan for eksempel være ortopædiske sko, fodindlæg, parykker, proteser eller diabeteshjælpemidler.

Pr. 1 maj 2024 er OneMed ny leverandør af diabeteshjælpemidler.

Pr. 1  maj 2024 er Mediq Danmark ny leverandør af stomihjælpemidler.

Godt at vide før du søger om støtte til et personligt hjælpemiddel

Du kan søge om støtte hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige:

 • Der er ikke inden for en overskuelig fremtid udsigt til, at din funktionsevne forbedres.
 • Du vil i lang tid fremover have behov for hjælp til at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.
 • Normalt vil den lidelse, der nedsætter funktionsevnen, være en belastning resten af livet.

Det betyder at du skal være færdigbehandlet.

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendigt for, at du kan varetage et arbejde.

Bemærk, at børn og unge under 18 år ikke selv kan søge om et hjælpemiddel. Det skal en forælder med forældremyndighed eller værge gøre.

Det er servicelovens paragraf 112, der beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af hjælpemidler.

Ja.

Den der søger på dine vegne skal bruge en fuldmagt. Du finder et link til en skabelon til fuldmagt i den digitale ansøgningsblanket.

Du kan også finde blanketten til fuldmagt her.

Vær opmærksom på, at fuldmagten skal printes ud og underskrives.

Et personligt hjælpemiddel kan fx være:

 • Diabeteshjælpemidler
 • Stomihjælpemidler
 • Inkontinenshjælpemidler (kateter, bleer mm.)
 • Kompressionsstrømper (ikke flystrømper)
 • Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj
 • Bandager og skinner
 • Proteser
 • Parykker

Det kommer an på typen af produktet, du søger om. Produkterne inddeles i to typer: hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis vi bevilger dig et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt ikke betale noget selv, medmindre du ønsker et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har vurderet som bedst og billigst. I det tilfælde skal du selv betale den ekstra udgift.

Hvis vi bevilger dig et forbrugsgode, kan du få et tilskud til en del af prisen på produktet. Resten skal du selv betale.

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få en bevilling, eller hvor meget du kan få i tilskud. Støtten er desuden skattefri.

Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet inden du har modtaget en bevilling. Der kan dog være enkelte undtagelser.

Vi giver som udgangspunkt ikke støtte til hjælpemidler, du har anskaffet inden du har modtaget en bevilling. Der kan dog være enkelte undtagelser.

Nyhed: praksisændring på kompressionsstrømper

Vores vurdering træffes på baggrund af servicelovenhjælpemiddelbekendtgørelsen,  hjælpemiddelvejledningen og Ankestyrelsens principafgørelse 20-22.

Nedenstående bestemmelser (jf. Hjælpemiddelvejledningens punkt 99) indgår i vores afgørelse:

– Svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling.
– Varige følger efter blodpropper i ben eller arme.
– Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
– Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Vi vurderer også jf. servicelovens §112, om der er tale om et hjælpemiddel. Hvis der er tale om et hjælpemiddel vurderer vi væsentligheden. Det vil sige om hjælpemidlet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Jf. hjælpemiddelvejledningen kan der ikke ydes hjælp efter servicelovens § 112 til støttestrømper (flystrømper) og antiembolistrømper, som anvendes f.eks. ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser

Du er ikke berettiget til tilskud til kompressionsstrømper efter servicelovens bestemmelser, hvis formålet med kompressionsstrømperne er at forbedre, vedligeholde eller forebyggende/ forhindre forringelse af dit aktuelle funktionsniveau.

Ved afslag, vil vi anbefale, at du tager kontakt til din egen læge eller den afdeling på hospitalet, der har anbefalet dig at bruge kompressionsstrømperne, for yderligere vejledning om hvordan du skal forholde dig.

Find ud af mere om

Kontakt

Kropsbårne hjælpemidler

Stiager 2
3500 Værløse
hjaelpemidler.krop@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback