Mange oplever, at livet bliver anderledes, når de får en kræftdiagnose.

 • Ting, som tidligere har været en selvfølge, kan virke uoverskuelige.
 • Træthed og følelsesmæssige belastninger kan i perioder nedsætte energi og overskud.
 • Tanker om alt fra eksistentielle til praktiske spørgsmål fylder meget.

Vi har forskellige muligheder for at støtte dig i din situation.

Træning og støtte til dig der har kræft

Som cancerpatient har du mulighed for at få specialiseret træning og rehabilitering i forhold til netop den cancer du er ramt af. Læs mere om dine muligheder for både viden og rehabilitering nedenfor

 • Henvisning til træning

  På hjemmesiden Vi Samler Kræfterne kan du få mere at viden om træning og rehabilitering på tværs af kommunerne omkring Furesø.

  Du skal henvises af din egen læge. Tilbuddet er gratis.

   

 • Kursus for dig berørt af kræft
  På kurset Livskraft møder du ligesindede og får idéer til, hvad du selv kan gøre i din situation gennem oplæg og erfaringsudveksling.

  På kurset får du viden og inspiration om bl.a. forvaltning af energi, kost, motion, mindfulness og tankers betydning i forbindelse med en kræftsygdom.

  Der er stort fokus på dialog, netværk og erfaringsudveksling mellem deltagerne.  Deltagerne er typisk ret forskellige i både alder og hvor man er i sit kræftforløb.  I det omfang man ønsker det, er der undervejs plads til, at man kan arbejde med sætte (nye) mål for sit liv og sin livsstil. 

  Underviserne er diætist, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, ergoterapeut og sygeplejerske. 

  Kurset  løber over 6 uger ca. 2 timers varighed samt en 7. opfølgningsgang et par måneder senere.

  Kurset foregår i Ballerup Sundhedshus, og er gratis at deltage i.

  Du kan blive tilmeldt ved at kontakte kræftforløbskoordinator via Visitationen, eller Genoptræningscenteret, hvis du er i forløb her. Begge steder kan du også få oplyst, hvornår det næste kursus begynder. Der kan forekomme venteliste.

   

  Læs mere på om kurset Livskraft her.

 • Kræftens Bekæmpelse Furesø

  Kræftens Bekæmpelse har en lokalafdeling i Furesø. Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse er du automatisk medlem af din lokalafdeling.

  Du kan kontakte lokalafdelingen i Furesø på følgende e-mail adresse:

  KB-furesoe@hotmail.com

   

 • Hjælp i det daglige

  Har du brug for støtte i din hverdag kan du læse mere om dine muligheder her

 • Hjælp fra hjemmesygeplejen

  Som kræftpatient kan du i en kortere eller længere periode få brug for hjemmesygepleje. Læs mere på siden her

 • Forløbskoordinator

  Furesø Kommune tilbyder borgere med kræft og deres pårørende at have kontakt til en forløbskoordinator.

  Kræftforløbskoordinatoren kan:
   

  • Vurdere dine behov for rehabilitering og støtte
  • Støtte og rådgive ud fra din aktuelle situation eller problemstilling
  • Hjælpe med at skabe sammenhæng og overblik i dit forløb mellem hospital, kommune og praktiserende læge samt internt i kommunen,
  • Rådgive om kost, motion og senfølger
  • Rådgive og formidle relevante kontakter i forhold til fx praktiske og økonomiske behov herunder hjælpemidler, fritvalgsordning, transport, fonde mv.
  • Orientere om og formidle kontakt til relevante tilbud mv.
  • Støtte til at snakke situationen igennem og rådgive om muligheder for psykologisk og åndelig vejledning.

  Vil du vide mere?

  Kontakt kræftforløbskoordinator på mail cancer@furesoe.dk  eller på via Visitationen på tlf. 7235 5630. Du træffer bedst kræftforløbskoordinatoren mandag-fredag mellem 10:00-14:00.

   

Rygning

Rygestop

Rygestop er afgørende for dit helbred og særligt hvis du er ramt af kronisk sygdom. Læs mere om rygestop i Furesø Kommune.

Sildemad

Kostvejledning

Du kan få vejledning af en klinisk diætist hvis du er ramt af kronisk sygdom og er henvist af egen læge.

Del: