Skip til hoved indholdet

Hjemmesygepleje

Al sygepleje skal være lægeordineret fra enten din egen læge, vagtlæge, en speciallæge eller en sygehuslæge. Sygepleje er i sit udgangspunkt midlertidigt og behovet herfor vurderes derfor løbende af Sygeplejen.

Om Sygeplejen

Vi er en større gruppe af omsorgsfulde, engagerede og kompetente sygeplejersker i Furesø Sygepleje. 

Vi varetager den kommunale sygepleje til borgere med behov for behandling som følge af akut opstået eller kronisk sygdom.

Vi er i konstant udvikling og brænder alle for at yde sygepleje med udgangspunkt i den enkelte borger og med afsæt i det hele menneske. Vi har base i Værløse og dækker hele Furesø Kommune vha. bil og elcykler. Derudover har vi klinik i både Farum og i Værløse.

Vi samarbejder tæt med kommunens praktiserende læger samt et tværkommunalt sygeplejeteam, SHS Akut Team.

Sygepleje leveres som udgangspunkt i en af kommunens sygeplejeklinikker i Farum eller Værløse. Er det ikke muligt for dig at komme til og fra vores klinik, vil du modtage sygepleje i eget hjem.

Vi har et tæt samarbejde med den kommunale eller private hjemmepleje og kommunens Specialteam. Når vi vurderer, at din behandling er stabil og ikke kompleks, har vi mulighed for at overdrage denne til en social- og sundhedsassistent/-hjælper.

De har altid mulighed for faglig sparring med en sygeplejerske, og hvis der bliver behov for det, så laver vi et opfølgende besøg. På den måde er du altid i trygge hænder.

Som udgangspunkt arbejder vi rehabiliterende, hvilket betyder, at vi i samarbejde med dig vurderer, om du selv eller evt. pårørende kan oplæres til at varetage hele eller dele af sygeplejen. Dette kan bl.a. dreje sig om medinddragelse eller oplæring i medicindispensering, sårbehandling eller stomipleje.

Udføres sygeplejen hos dig, er dit hjem vores arbejdsplads. For at sygeplejen kan udføres under sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige forhold, vil vi vurdere dit hjem som arbejdsplads. Det kan dreje sig om muligheden for korrekte arbejdsstillinger, god belysning, hygiejne samt rygning. Er der udfordringer i hjemmet, vil vi tage en snak med dig og evt. dine pårørende, så vi fælles kan finde en god løsning.

Vågetjenesten i Furesø er et samarbejde siden 2015 mellem Ældre Sagen i Farum og Værløse og Røde Kors Furesø.

Vågetjenesten tilbyder tryghed, nærvær og omsorg for døende medborgere i livets sidste døgn og timer. Ingen behøver at dø alene.
Erfarne og modne vågere kan være til stede i aften- og nattetimerne, hvor de pårørende måske har behov for et pusterum i en svær tid.

Vågetjenesten tilkaldes af ledere eller sygeplejersker på plejehjemmene eller af Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune.

Skyd genvej til

Kontakt

Ring til os

Telefontider

Kontakt

Sygeplejeklinikken i Farum

Farum Midtpunkt Paltholmterrasserne 11
3520 Farum

Ring til os

Telefontider

Kontakt

Sygeplejeklinikken i Værløse

Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården 1, 1. sal
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Udenfor telefontiden kan der lægges besked på telefonsvareren.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback