Skip til hoved indholdet

Tilbud til dig som pårørende

Når demenssygdom bliver en del af hverdagslivet

En demenssygdom forandrer livet og hverdagen - også for dig, der er pårørende. At være nærmeste pårørende til et menneske med en demenssygdom kræver mange ressourcer, og som pårørende har du ofte en fremtrædende rolle i sygdomsforløbet i forhold til at støtte, vejlede og hjælpe personen med demenssygdom i hverdagen.

Her kan du læse om kommunens tilbud

Furesø Kommune afholder pårørendekurser 2 gange om året, fordelt på 3 moduler, hvor kommunens demenskonsulent og demenskoordinator underviser. 

På pårørendekurset vil du kunne få viden om f.eks. de forskellige demenssygdomme, rollen som pårørende, tilbud og hjælp i kommunen, handlemuligheder herunder fuldmagter m.m. Det er et sammenhængende forløb, og det er derfor en fordel at deltage alle tre gange, men det er ikke et krav. Det er gratis at deltage.

Modulerne indeholder emnerne: 

  • Demenssygdomme 
  • Kommunikation og hverdag
  • Jura

Der er rig mulighed for at stille spørgsmål samt dele udfordringer og erfaringer med de øvrige deltagere. 

Tilmelding til demenskoordinator - se kontaktoplysninger nederst på siden. 

I en pårørendegruppe har du som pårørende mulighed for at møde andre i samme situation.

I pårørendegruppen støtter vi hinanden, og der er mulighed for at få redskaber til at håndtere de belastninger, du kan opleve i din hverdag. Der kan tages emner op efter ønske. 

Demensvejlederen deltager hver gang, men gruppen er primært brugerstyret. 

Målgruppe: Ægtefæller og samlevere. 

Mødetid: Den første onsdag i hver måned fra kl.12.30-14.00.

Mødested: Aktivitets- og Forebyggelsescenter Skovgården, Skovgården 1, 3500 Værløse.

Tilmelding: Ingen, du møder blot op. 

Du kan i en pårørendegruppe høre andre fortælle om livet som pårørende til et menneske med demens samt fortælle om dine oplevelser. Det opleves af mange som et pusterum, hvor man kan få fornyet energi og inspiration til at klare hverdagen.

Som pårørende sker det naturligt, at du oplever følelsesmæssige og praktiske udfordringer i hverdagen. Pårørendegrupper er et sted, hvor du kan opleve gensidig støtte, og at den afmagt og frustration du føler, er normal at opleve som pårørende til et menneske med demens.  

Henvend dig på plejehjemmet hvor din pårørende bor og få information om afholdelse af pårørendegruppe/møde. 

Der afholdes Café Stien en gang om måneden i samarbejde med Frivilligcenter Furesø.

I Caféen er der mulighed for at mødes med andre, der har demenssygdom inde på livet. Der er mulighed for en uformel snak med demensfagligt personale og socialt samvær. 

Alle er velkomne – uanset om man selv har en demenssygdom eller på anden vis er berørt af demens. 

Programmet ændres fra gang til gang, og det er deltagerne, der kommer i caféen, der bestemmer indholdet. 

Mødetidspunkt: Sidste mandag i måneden kl. 13-15.

Sted: Frivilligcenter Furesø

Stien – Kultur og Aktivitetscenter
Bifrostvej (indkørsel overfor Farum Bytorv fra Paltholmvej)
3520 Farum

Få et pusterum for at få kræfter til hverdagen sammen.

Har I som par eller familie, brug for et pusterum for at få kræfter til hverdagen sammen, kan I søge om, at din pårørende med demenssygdom får et midlertidigt ophold i en kortere tidsafgrænset periode typisk i op til 14 dages varighed. Her kan din pårørende med demenssygdom få pleje, omsorg og forplejning i trygge rammer – alt imens den pårørende kan få rum og ro til sig selv. 

Sted: Svanepunktet plejehjem
Paltholmterrasserne 35-38, stuen, 3520 Farum

Telefon: 7235 6500

Pris: Opholdet betales pr. døgn. Visitationen kan oplyse dig om prisen, som inkluderer mad og drikke. 

Transport: Du og/eller dine pårørende skal selv sørge for transporten til og fra Svanepunktet.

Ansøgning: Du/I kan kontakte demenskoordinatoren eller visitationen

Skyd genvej til

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
demens@furesoe.dk

Bemærk

Vær opmærksom på ikke at sende personfølsomme oplysninger.

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback