Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Sundhed, omsorg og særlig støtte Demenshandlingsplan

Demenshandlingsplan

Mange mennesker og familier lever med demenssygdomme tæt på. I Furesø Kommune har vi kigget grundigt på, hvordan vi samarbejder med og støtter disse familier. Seniorrådet, Ældresagen, frivillige, pårørende, ledere, demensfagligt personale og politikere har alle bidraget til en fælles handlingsplan for, hvordan kommunens tilbud skal udvikles i de kommende år.

Kommunens værdighedspolitik og 2030 målene sætter rammerne for det gode liv i Furesø, når man er ramt af sygdom. Værdighedspolitikken bygger på den grundlæggende holdning, at alle har noget at bidrage med. Furesø Kommune vil støtte borgerne ved at skabe velfungerende rammer, tilbud og understøtte sociale fællesskaber baseret på tæt dialog og samarbejde med dem, de retter sig imod.

Hvis du vil vide mere

Borgere med en demenssygdom og deres pårørende skal modtage en tidlig og rehabiliterende indsats, der muliggør et selvstændigt liv længst muligt på trods af sygdommen. Det betyder bl.a. at mennesker med en demenssygdom og deres pårørende skal kunne indgå i trygge og meningsfulde fællesskaber samt opretholde en meningsfuld hverdag. Alle borgere, der modtager støtte og pleje fra Furesø Kommune, skal derfor møde medarbejdere, der har den fornødne viden om demens.

Den Nationale Handlingsplan for Demens 2025 danner afsæt for Furesø Kommunes handlingsplan på demensområdet. I planen er beskrevet og fastsat tre mål frem mod 2025:

Fokus på kompetencer og organisering på demensområdet
Målrettede indsatser for mennesker med demens og deres pårørende
Tilgængelig og samarbejdende kommune
En del af grundlaget for at være en demensvenlig kommune er formulering af en lokal demenshandlingsplan. Den har vi skabt med bred involvering, og vi håber, at planen bliver retningsgivende for de mange mennesker, der arbejder med at bringe livskvalitet til mennesker med demens og deres pårørende.

Læs mere om de nationale handleplaner for demens her

Kontakt

Demenskoordinator

Stiager 2
3500 Værløse
demens@furesoe.dk

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier