• Hvem kan få madservice?

  Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

  Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

  Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

  Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

 • Hvad koster madservice i eget hjem?

  Du skal højst betale 59 kr. (2023) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

 • Hvad koster madservice i plejebolig/plejehjem?

  Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.985 kr. pr. måned i betaling for madservice (2023).

  Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Hvis kommunens Visitation vurderer, at du er berettiget til madservice, vil tilbuddet normalt omfatte en hoved- og en biret. Din mad leveres nedkølet 2-3 gange om ugen, og har du særlige behov for fx. diabetes- eller hjertevenlig mad, bliver der taget hensyn til dette.

Leverandøroversigt

Det Danske Madhus

kundeservice@ddm.dk, tlf.: 7070 2646 

Café Heiss

mlh@cafeheiss.com, tlf.: 4280 1038 

Er du visiteret til madservice og ønsker at skifte leverandør?
Så er du velkommen til at kontakte Visitationen på tlf. 72355630 eller skrive til visitationen@furesoe.dk

Madservice
madservice

Madservice (hjemmeboende)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

58 kr. pr. dag


14 kr. pr. dag

 

Kontakt

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17