• Hvad gør vi i Furesø Kommune?

  Furesø Kommune, frivillige borgere og lodsejere har flot succes med at bekæmpe kæmpe-bjørneklo og sildig/canadisk gyldenris. Opskriften er godt samarbejde og god oplysning.

  Kommunen bekæmper kæmpe-bjørneklo på kommunale arealer og sildig/canadisk gyldenris på kommunens naturområder. I det omfang, kommunen har ressourcer til det, bekæmper vi også japansk pileurt, kæmpe-pileurt, rød hestehov og andre invasive planter.

  Kæmpe-bjørneklo på vej til udryddelse i Furesø Kommune

  Furesø Kommune bekæmper hvert år kæmpe-bjørneklo på kommunens arealer, via manuel bekæmpelse og via græsning med får og kreaturer. Det har god effekt, og flere steder er kæmpe-bjørnekloen næsten udryddet.

  Kommunen har 60 får og 15 køer, der udfører vigtige opgaver i naturplejen. Herudover har kommunen opsat hegn på udvalgte arealer og giver hjælp og vejledning til naturplejeforeninger, der har græssende dyr på private og offentlige arealer, til god nytte for bekæmpelsen af invasive planter.

  Kommunen har en Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo og fører kontrol med bekæmpelsen.

  Invasive dyrearter

  Kommunen fanger mink i naturen i samarbejde med Naturstyrelsen.

 • Frivillige gør en forskel

  Et efterhånden mangeårigt samarbejde mellem kommunen og aktive borgere er også et væsentligt element i bekæmpelsesarbejdet. Gruppen af aktive borgere går under navnet De Invasive og hører hjemme i Danmarks Naturfredningsforening Furesø.

  Medlemmerne af De Invasive udfører bekæmpelse sammen i større eller mindre grupper, og de bekæmper både kæmpe-bjørneklo og de invasive arter af gyldenris. De Invasive, samt en række aktive borgere, har også “adopteret” mindre områder af de kommunale arealer, hvor de hvert år holder øje med forekomsten af invasive planter. I de fleste tilfælde sørger de aktive borgere selv for at sikre, at planterne bekæmpes og ellers kontaktes kommunen. 

  De Invasive afholder endvidere som hovedregel en ”bekæmpelsesaften”, hvor de hjælper Naturstyrelsen med at bekæmpe gyldenris på skovens arealer.

  Hvis du har lyst til at give en hånd med spade eller le – eller på anden måde vil være med til at gøre en indsats mod invasive planter - er du velkommen til at kontakte De Invasives koordinatorer:

  Invasive koordinatorer

  Navn

  E-mail

  tlf.nr.

  Steen Prytz Jensen  prytz.jensen@hotmail.com  tlf.nr.: 2331 0882 
  Hanne Juel juelhanne@hotmail.com tlf.nr.: 2618 1861

  Kommunen udlåner gerne redskaber, handsker og udstyr til brug for bekæmpelsesarbejdet.

 • Indberet invasive plantearter

  Hvis du finder bjørneklo, gyldenris eller andre invasive arter i naturen, vil Furesø Kommune meget gerne vide det.

  Ved at kende forekomsten af de invasive arter, kan kommunen bedre planlægge og gennemføre bekæmpelsen.

  Du kan let indberette dine fund på Furesø Borgertip.

  Sådan gør du:

  • Vælg indberetningstype landskabsukrudt
  • Indtast skadestype 
  • Skriv eventuelt bemærkning
  • Indsæt eventuelt billede
  • Indtast eller marker stedsangivelse

  Tak for hjælpen

  Din indsats betyder meget, og kommunen sætter stor pris på den.