Skip til hoved indholdet

Dagplejen

I dagplejen passes børnene hjemme hos dagplejeren i små trygge miljøer, hvor der skabes en tæt og professionel relation imellem dagplejeren, barnet og familien.

Om Dagplejen

Børnene passes hjemme hos dagplejeren. Derud over har vi et dagplejehus, hvor både vores Gæstehus, legestue og kontor er samlet.

Huset skaber gode rammer for samarbejde på kryds af dagplejen.

Personalet i Gæstehuset passer børnene når deres faste dagplejer har ferie eller på anden måde ikke er på arbejde. Børnene kender både stuen og personalet idet de er i heldagslegestue én gang om ugen, og dermed passes de fortsat i trygge rammer.

Dagplejerne bor spredt i kommunen, men primært i Farum.

Dagplejehuset ligger i Paltholmterrasserne 9A, 3520 Farum.

Vi informerer forældrene om, at det typisk tager en uge at køre et barn ind. Men indkøringen sker altid i samarbejdet med forældrene og på børnenes præmisser. Derfor har vi ikke en fast indkøringsplan.

I dagplejen har vi et meget tæt forældresamarbejde. Forældrene afleverer og henter hos den samme voksen hver dag, og det giver et trygt og nært samarbejde.

Forældrene møder personalet fra gæstehuset, når de afleverer og henter deres børn fra Legestue og det er med til at skabe tryghed for både børn og forældre, når de skal gøre brug af Gæstehuset.

I dagplejen har vi et godt samarbejde med forældrebestyrelsen, som bakker op om organisationen og personalet

I Dagplejen passes børnene hjemme hos dagplejerne og der skabes en tæt og professionel relation imellem dagplejeren, barnet og familien. MEN! hvad er dagplejen ellers?

Kom til Åbent Hus, Paltholmterrasserne 9A 3520 Farum kl. 12:30-14:00. 2024 falder Åbent Hus på disse datoer:

D. 14. maj

D. 11. juni

D. 10. september

D. 8. oktober

D. 5. november

D. 10. december

Her vil nogle af dagplejens medarbejdere samt leder forsøge at svare på spørgsmål vedr. dagplejen og start i institution.

Tilmelding er ikke nødvendig. Ved spørgsmål kan du kontakte dagplejeleder Pia Riis Brendstrup, mobil 7216 5413.

De pædagogiske læreplaner beskriver og dokumenterer institutionernes pædagogiske praksis og danner udgangspunkt for refleksioner over det pædagogiske arbejde.
Disse arbejder alle dagtilbud i Furesø Kommune selvfølgelig også efter, i form af deres egne lokale læreplaner.
Dagplejens kan læses her:

Dagplejens Læreplan, 2023

Center for Dagtilbud og Skole fører tilsyn med kommunale dagtilbud, den kommunale dagpleje, selvejende daginstitutioner og private daginstitutioner.
Her kan du læse mere om rammerne for pædagogisk tilsyn i Furesø Kommune, samt se rapporter for de seneste tilsynsbesøg i Dagplejen:

Tilsynsrapport - Dagplejen, 2023

Uanmeldt tilsyn i Dagplejen, 2022

Dagplejen - Tilsyn, 2019

Yderligere informationer

Digital pladsanvisning

Skriv dit barn op, søg økonomisk friplads, meld dit barn ud

Kontakt

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum
prb@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider

Dagplejeleder Pia Brendstrup

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback